לין בעקבות החלטת ביה"ד הארצי לעבודה כי גיל הפנסיה אינו עילה מספקת להפסקת יחסי עבודה: מדובר בשאלה מורכבת מאוד המחייבת הסדר חקיקתי מלא

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, העביר ביקורת על החלטת בית הדין הארצי לעבודה לפיה לא ניתן לסיים תפקידו של עובד או עובדת המגיעים לגיל פרישה לגמלאות, מבלי מתן נימוק משכנע בנוסף על כך שהעובדת הגיעה לגיל פרישה. לין אמר כי החלטת ביה"ד הארצי לעבודה אולי אינה שגויה מבחינת תוכנה אך היא בוודאי שגויה בהיבט הסמכות שביה"ד הארצי לעבודה נטל על עצמו. 
החלטת ביהד יוצרת חוסר איזון. מצד אחד יש זכות מלאה לעובד לפרוש בהגיעו לגיל פנסיה כאשר פרישתו מהעבודה אינה נחשבת להתפטרות, והוא זכאי למלוא הזכויות המגיעות לו, ומן הצד השני, עצם העובדה שעובד מגיע לגיל הפרישה, אינה מזכה את המעסיק לשחררו מהעבודה מבלי שהפעולה תהווה פיטורין שלא כחוק".
 
לדבריו, מדובר בשאלה מורכבת מאוד המחייבת הסדר חקיקתי מלא ולא פתרונות חד פעמיים המשנים נורמה כללית שהייתה מקובלת עד היום בכל מערכות יחסי העבודה. "פתרון חלקי של ביה"ד הארצי לעבודה הוא פיתרון לא רצוי. יש נושאים אשר  ביה"ד חייב להשאירם בסמכות המחוקק על מנת שהטיפול יהיה כולל וייצור איזון נכון ושלם על כל מרכיביו. נכון שיש טעמים רבים מדוע לא לחייב אדם לפרוש מהעבודה בהגיעו לגיל הפרישה ונכון שיש רבים שיכולת התרומה שלהם בגיל הפרישה גבוהה מאוד, אך חייבת להיות ראייה כוללת של התוצאות וכלל ההשלכות החברתיות שעלולות להיות להחלטת ביה"ד הארצי לעבודה."
 
"גם הצורך כאילו להעביר הליכי שימוע למי שהגיע לגיל פרישה ולהסביר לו מדוע עליו לפרוש יהיה רק לרועץ לעובדים. הוא יחייב את המעסיקים לגייס הנמקות שיפגעו בעובד עצמו ואפילו יעלו שאלות תמוהות כמו האם במצב בו יכולת התרומה של העובד פוחתת כתוצאה ישירה מחמת גילו, יש להתעלם מהגיל. על כן רצוי שהכל יגובש בהסדר כולל פרי עבודת המחוקק."
למידע נוסף בתחום זה