הושק בול משאבי אנרגיה בישראל

הבול החדש הושק לרגל יום הבולאות הלאומי והופק על ידי השירות הבולאי בשיתוף איגוד תעשיות חיפושי הנפט והגז בישראל הפועל בלשכת המסחר.

ביום שלישי 11.12.12 הושק בול חדש - משאבי אנרגיה בישראל. את הבול השיק שר האנרגיה והמים עוזי לנדאו יחד עם שר התקשורת משה כחלון, יו"ר דירקטוריון חברת דואר ישראל, ויו"ר איגוד תעשיות חיפושי הנפט והגז בישראל שבאיגוד לשכות המסחר, אורי אלדובי.

הבול הופק על ידי השירות הבולאי בשיתוף איגוד תעשיות חיפושי הנפט והגז בישראל.

הבול מציין את חשיבות משק האנרגיה הישראלי תוך מתן דגש על גילויי מאגרי הגז הטבעי הגדולים והחשובים שנמצאו במימי מדינת ישראל בשנים האחרונות.

יו"ר איגוד תעשיות חיפושי הנפט והגז בישראל שבאיגוד לשכות המסחר, אורי אלדובי אמר כי בול האנרגיה מסמל  את חשיבות תעשיית הנפט והגז הישראלית, למשק הישראלי. שימוש מושכל במשאבי האנרגיה כחול- לבן לצד ייצוא גז טבעי, יתרמו לפיתוחה הכלכלי של המדינה, יספקו יציבות וביטחון למדינת ישראל, ויאפשרו עצמאות אנרגטית לשנים רבות".
 

למידע נוסף בתחום זה