מגמת העליות בענף תעודות הסל נמשכת: בחודש נובמבר ניהל קרוב ל-69 מיליארד ש"ח

 "לאור המגמה החיובית בבורסות העולם בחודש החולף, לרבות הבורסה בישראל, הרי שבחודש נובמבר 2012 גייס ענף תעודות הסל בנטו כ-2.3 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות). כמו כן, מגמת הצמיחה נמשכת, והיקף הנכסים המנוהל במוצרי מדדים, עומד בסוף החודש החולף על כ-68.9 מיליארד ₪", כך אמר רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים ושוק  ההון בלשכת המסחר.
לדבריו, עיקר הגיוסים בחודש נובמבר הינו בתעודות על מניות בארץ (למעלה מ-1 מיליארד ₪), תעודות פיקדון (כ-672 מיליון ₪) ותעודות על מניות בחו"ל (כ-528 מיליון ₪), כשמנגד היה פדיון שולי בתעודות על אג"ח בארץ (כ-55 מיליון ₪). מתחילת שנת 2012 גייס ענף תעודות הסל מעל 10 מיליארד ₪, כשעיקר הגיוס הינו בתעודות פיקדון (כ-6.8 מיליארד ₪), שנחשבות להשקעה סולידית בתקופות משבר בשווקים. שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש נובמבר 2012 כ-68.9 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת אוקטובר 2012, שאז נוהלו סך של כ-66.2 מיליארד ₪. המדובר שוב בשיא של כל הזמנים בהיקף הנכסים המנוהל בענף תעודות הסל".   
 
מבדיקתו של סולומון עולה כי "עדיין אין שינוי בהתפלגות ההשקעה בענף תעודות הסל:  כ-29% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-19% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-27% במדדי אגרות-חוב בישראל, וכ-21% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
 
לדברי סולומון, חודש נובמבר המגייסת המובילה הינה קסם תעודות סל (כ-619 מיליון ₪) ולאחריה תכלית תעודות סל (כ-453 מיליון ₪). מתחילת שנת 2012 המגייסת המובילה היא קסם תעודות סל (כ-2.7 מיליארד ₪) ואחריה תכלית תעודות סל (כ-2.4 מיליארד ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה 33.5% מהשוק. אחריה נמצאות תכלית מבית דש-איפקס שמחזיקה כ-30.1% מהשוק. מיטב סל מחזיקה 14.9% מהשוק, אחריה פסגות סל שמחזיקה כ-13.7% מהשוק, ולבסוף הראל סל מחזיקה נתח של כ-7.9% משוק תעודות הסל".
 
רצ"ב טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים 
 
הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש נובמבר 2012
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)

 
 
 

טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קטגוריה

סך כלל הנכסים המנוהלים

יצירות/פדיונות לחודש נובמבר 2012 (במיליוני ₪)

יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2012 (במיליוני ₪)

אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

נובמבר-12

דצמבר-11

מיליוני ש"ח

אחוז

מיליוני ש"ח

אחוז

מניות בארץ

19,930

28.94

17,501

32.42

1,078.92

177.18

13.88%

מניות בחו"ל

13,299

19.31

10,130

18.77

527.55

1,808.86

31.28%

ממונפות ואסטרטגיות

502

0.73

986

1.83

6.79

-403.26

-49.04%

אג"ח בארץ

18,583

26.98

16,315

30.23

-55.54

1,176.63

13.90%

אג"ח בחו"ל

480

0.70

95

0.18

3.43

367.75

407.05%

סל מדדים

1,897

2.75

1,755

3.25

39.73

32.13

8.07%

תעודות פיקדון

14,175

20.58

7,193

13.33

671.87

6,852.71

97.06%

סה"כ

68,868

100.00

53,975

100.00

2,272.75

10,012.00

27.59%

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם המנהל

נכס מנוהל בנובמבר 2012

נתח שוק

יצירות/פדיונות בנובמבר 2012

יצירות/פדיונות מתחילת השנה

נכס מנוהל בתחילת השנה

שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

קסם

                  23,067

33.5%

619.35

2754.45

18725

23.19%

תכלית

                  20,712

30.1%

453.22

2431.50

16708

23.96%

מיטב

                  10,248

14.9%

447.61

2254.65

7,353

39.36%

פסגות

                    9,407

13.7%

404.20

1082.82

7,627

23.34%

הראל

                    5,434

7.9%

348.38

1488.58

3,562

52.54%

סה"כ

                  68,868

100%

2272.75

10012.00

53975

27.59%
למידע נוסף בתחום זה