שיא חדש בענף תעודות הסל: הענף ניהל בחודש אוקטובר למעלה מ-66 מיליארד ש"ח

לדברי רונן סולומון, מנהל תחום שוק ההון בלשכת המסחר: "לאור התאוששות הבורסות בעולם, בעיקר בתחילת החודש החולף לרבות הבורסה בישראל, הרי שבחודש אוקטובר 2012 גייס ענף תעודות הסל בנטו למעלה מ-1.6 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות). כמו כן, מגמת הצמיחה נמשכת, והיקף הנכסים המנוהל במוצרי מדדים, עומד בסוף החודש החולף על למעלה מ-66.2 מיליארד ₪.
עיקר הגיוסים בחודש אוקטובר הינו בתעודות על מניות בארץ (כ-930 מיליון ₪) ותעודות פיקדון (כ-360 מיליון ₪), כשמנגד היה פדיון שולי בתעודות על תעודות ממונפות ואסטרטגיות (כ-3 מיליון ₪). מתחילת שנת 2012 גייס ענף תעודות הסל מעל 7.7 מיליארד ₪, כשעיקר הגיוס הינו בתעודות פיקדון (כ-6.1 מיליארד ₪), שנחשבות להשקעה סולידית בתקופות משבר. שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש אוקטובר 2012 כ-66.2 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת ספטמבר 2012, שאז נוהלו סך של כ-64 מיליארד ₪. המדובר בשיא של כל הזמנים בהיקף הנכסים המנוהל" כך ציין סולומון. 
 
מבדיקתו של סולומון עולה כי "עדיין אין שינוי בהתפלגות ההשקעה בענף תעודות הסל:  כ-28% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-20% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-28% במדדי אגרות-חוב בישראל, וכ-20% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
 
לדברי סולומון "החודש המגייסת המובילה הינה קסם תעודות סל (כ-760 מיליון ₪) ולאחריה מיטב תעודות סל (כ-290 מיליון ₪). מתחילת שנת 2012 המגייסת המובילה היא קסם תעודות סל (כ-2.1 מיליארד ₪) ואחריה תכלית תעודות סל (כ-2 מיליארד ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה 33.7% מהשוק. אחריה נמצאות תכלית מבית דש-איפקס שמחזיקה כ-30.4% מהשוק. מיטב סל מחזיקה 14.7% מהשוק, אחריה פסגות סל שמחזיקה כ-13.5% מהשוק, ולבסוף הראל סל מחזיקה נתח של כ-7.6% משוק תעודות הסל".
 
רצ"ב טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים

הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש אוקטובר 2012
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קטגוריה

סך כלל הנכסים המנוהלים

יצירות/פדיונות לחודש אוקטובר 2012 (במיליוני ₪)

יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2012 (במיליוני ₪)

אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

אוקטובר-12

דצמבר-11

מיליוני ש"ח

אחוז

מיליוני ש"ח

אחוז

מניות בארץ

18,462

27.88

17,501

32.42

930.90

-876.94

5.49%

מניות בחו"ל

12,843

19.39

10,130

18.77

148.72

1,292.57

26.78%

ממונפות ואסטרטגיות

498

0.75

986

1.83

-2.87

-413.31

-49.46%

אג"ח בארץ

18,571

28.04

16,315

30.23

171.23

1,227.46

13.83%

אג"ח בחו"ל

482

0.73

95

0.18

0.27

366.23

408.70%

סל מדדים

1,851

2.79

1,755

3.25

32.78

-6.66

5.42%

תעודות פיקדון

13,515

20.41

7,193

13.33

359.86

6,175.28

87.87%

סה"כ

66,222

100.00

53,975

100.00

1,640.88

7,764.63

22.69%

  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם המנהל

נכס מנוהל באוקטובר 2012

נתח שוק

יצירות/פדיונות באוקטובר 2012

יצירות/פדיונות מתחילת השנה

נכס מנוהל בתחילת השנה

שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

קסם

22,328

33.7%

759.90

2143.11

18725

19.24%

תכלית

20,139

30.4%

109.80

1989.76

16708

20.53%

מיטב

9,745

14.7%

290.88

1808.65

7,353

32.52%

פסגות

8,964

13.5%

279.31

678.62

7,627

17.54%

הראל

5,046

7.6%

200.99

1144.49

3,562

41.66%

סה"כ

66,222

100%

1640.88

7764.63

53975

22.69%

 
 
 
למידע נוסף בתחום זה