תיקון לחוק חובת המכרזים: איגוד לשכות המסחר נאבק כנגד הוצאת עסקים קטנים ובינוניים ממכרזים

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, פנה לאחרונה לשוקי סגיס, מנכ"ל חברת נמל אשדוד, בתלונה כי חברת נמל אשדוד פרסמה מכרז תפור לניהול כספי הנוסטרו שלה, כך שרק ארבעה בתי ההשקעות הגדולים בישראל, יכלו לזכות בו ויקבלו עבור שירותיהם  כ־400 מיליון שקל מכספי הנוסטרו של החברה שיחולקו ביניהם. איגוד לשכות המסחר משבח את נמל אשדוד אשר בעקבות הפנייה, ניאות לבחון מחדש את הקריטריונים להשתתפות במכרז, ובמקביל דחה את מועד הגשת טפסי ההתמודדות במכרז.
אי אפשר שלא להגיע למסקנה כי זהו מכרז שנעשה מטעמי נוחות, והוא תפור כדי לאפשר התמודדות של לא יותר מארבעה בתי השקעות גדולים. התפיסה הבסיסית שביסודו פסולה ונוגדת את הדין והמדיניות הציבורית, כתב לין במכתבו וציין כי "בימים האחרונים פנו ללשכת המסחר כמה בתי השקעות בטענה כי תנאי המכרז מדירים על הסף חלק נכבד מבתי ההשקעות הקטנים והבינוניים מליטול בו חלק ומצמצמים מאוד את היכולת של אותם בתי השקעות לזכות במכרז וזאת ללא הצדקה".
 
לטענת לין, "מבדיקה שביצע איגוד לשכות המסחר עלה כי תנאי הסף במכרז והמשקל העודף שניתן לקריטריונים כמותיים שונים באופן מהותי מבמכרזים דומים שפורסמו בשנים האחרונות על ידי חברות בעלות מאפיינים דומים לזה של נמל אשדוד (כמו למשל נמל חיפה)".
לין הסביר כי "המכרז מכוון לזכייה כמעט ודאית של ארבעת בתי ההשקעות הגדולים ביותר מבין עשרות בתי השקעות טובים ואיכותיים הקיימים בשוק". ארבעת הגופים הגדולים בתחום ניהול התיקים הם אקסלנס, פסגות, כלל פיננסים ואי.בי.אי. 

לין שהיה עצמו אחראי להעביר את חוק חובת המכרזים בכנסת מדגיש כי עקרון היסוד בחוק הינו כי מכרז של גוף ציבורי צריך לתת הזדמנות שווה לכל ויש אינטרס כלכלי עליון לשתף כמה שיותר עסקים קטנים ובינוניים במכרזי המגזר הציבורי.
 
איגוד לשכות המסחר אף קידם והעביר תיקון לחוק חובת המכרזים, המצמצם את היכולת להוציא עסקים קטנים ובינוניים ממכרזים . 
 
בעקבות פנייתו של לין ניאות נמל אשדוד לבחון מחדש את הקריטריונים להשתתפות במכרז, ובמקביל דחה את מועד הגשת טפסי ההתמודדות במכרז.
למידע נוסף בתחום זה