לין בתגובה להצעת החוק, לפיה לרשות המסים יוענקו סמכויות רבות נוספות: פגיעה בעקרונות חוק יסוד חופש העיסוק

לין בתגובה להצעת החוק, לפיה לרשות המסים יוענקו סמכויות רבות נוספות, שאושרה בקריאה ראשונה: "הסמכויות המוענקות לפקידי רשות המסים על פי הצעת האוצר פוגעות בעקרונות חוק יסוד חופש העיסוק"
עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, אשר כיהן בעבר בתפקיד יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת והיה שותף ליצירת חוקי היסוד של זכויות האדם, התייחס היום להצעת החוק שעברה אתמול בקריאה ראשונה בכנסת על פיה יוענקו לעובדי רשות המסים סמכויות נוספות משמעותיות.
 
לדבריו, "אפשר להזדהות לחלוטין עם הרצון לשפר את תפקוד מערכת המסים ולהיאבק ביעילות בהעלמות מס, אולם יש להבין כי אסור לעבור את הגבול. הסמכויות אותם רוצים להעניק לפקידי רשות המסים הינן מופלגות ופוגעות בעקרונות חוק יסוד חופש העיסוק".
 
במיוחד ציין לין את "ההצעה לפיה ניתן יהיה לעכב יציאה מן הארץ של מנהל בחברה על פי החלטות של עובדי רשויות המסים, דבר הנוגד עיקרון מוסד בחוק יסוד כבוד האדם." לדבריו, עיכוב יציאה מן הארץ יכול להיעשות רק על פי חומר ראייתי בעל משמעות ובהחלטה שיפוטית. 
למידע נוסף בתחום זה