לין למשה אשר, המשנה למנהל רשות המסים: הקפא הוראת רשות המסים המטילה על חברות השירותים חובת דיווח לצרכי מס על בסיס מצטבר

בתאריך ה- 25 ביולי 2012 פרסמה רשות המסים הוראת ביצוע בנושא "בסיס דיווח לצרכי מס – מזומן או מצטבר" הקובעת כי "כאשר על פי כללי חשבונאות מקובלים ערכה החברה דוח כספי חשבונאי על בסיס מצטבר, לא ניתן לשנות את בסיס הדיווח בדוח ההתאמה לצרכי מס לבסיס מזומן". ההוראה היא רטרואקטיבית לכל שנת המס 2012 ואילך.
בהוראה זו מבקשת רשות המסים, לאור השינויים שחלו בכללי החשבונאות בשנים האחרונות, לשנות את בסיס הדוח לחברות שאינן מנהלות מלאי (בדרך כלל חברות שירותים*).
 
"המשמעות של הוראה זו היא שכל חברה שעד כה דיווחה לצרכי מס על בסיס מזומן, תידרש החל משנת 2012 לדווח לצרכי מס על בסיס מצטבר. משמעות מהלך זה של רשות המסים, הינה גידול חבות המס של החברות בתחום השירותים, לאחר שכבר הועלו שיעורי מס החברות ושיעור המס על משיכת דיבידנד. התוצאה אף עלולה להיות הרסנית לחברות רבות", כך כתב עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, בפנייה דחופה למשה אשר, המשנה למנהל רשות המסים.
 
לדברי לין, אשר כיהן בזמנו בתפקיד הממונה על הכנסות המדינה, "מאחר שבהוראות לא ניתנה תקופת מעבר, על החברות הרלוונטיות תהיה מוטלת החובה לדווח גם על ההכנסות שנדחו בשל אי גבייה, משנת 2011 לשנת 2012 על פי דוחות שכבר הוגשו למס הכנסה על בסיס מזומן וגם על ההכנסות מהשנה הנוכחית (2012) לפי החיוב על בסיס מצטבר ולא על בסיס מזומן."
 
לין קרא לאשר להקפיא את יישום הוראת הרשות וכן להקים וועדה בנושא קריטי זה: "נוכח השפעתה של הוראה זו על כלל הפעילות המשקית של המגזר העסקי, אנו מבקשים הקפאת יישום הוראה זו, ולהקים ועדה לבחינת הנושא בשיתוף גורמים מקצועיים מהמגזר העסקי."
 
* כגון חברות שיווק, חברות ביטוח, חברות אחזקה, חברות השקעות, אדריכלים, עורכי דין ורואי חשבון.
למידע נוסף בתחום זה