שיא חדש נשבר בענף תעודות הסל: היקף הנכסים המנוהל במוצרי מדדים, עומד בסוף החודש החולף על כ-64 מיליארד ₪

לדברי רונן סולומון, מנהל תחום שוק ההון בלשכת המסחר. "לאור המגמה החיובית בשוקי ההון בעיקר לקראת סוף החודש החולף, הרי שבחודש ספטמבר 2012 גייס ענף תעודות הסל בנטו כ-673 מיליון ₪ (בניכוי החזקות הדדיות). כמו כן, מגמת הצמיחה נמשכת, והיקף הנכסים המנוהל במוצרי מדדים, עומד בסוף החודש החולף על כ-64 מיליארד ₪.
עיקר הגיוסים בחודש ספטמבר הינו בתעודות פיקדון (כ-600 מיליון ₪) ותעודות על מניות בחו"ל (כ-157 מיליון ₪), כשמנגד עיקר הפדיונות הינו בתעודות על מניות בארץ (כ-188 מיליון ₪). מתחילת שנת 2012 גייס ענף תעודות הסל מעל 6.2 מיליארד ₪, כשעיקר הגיוס הינו בתעודות פיקדון, שנחשבות להשקעה סולידית בתקופות משבר. שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש ספטמבר 2012 כ-64 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות פנימיות), לעומת אוגוסט 2012, שאז נוהלו סך של 61.8 מיליארד ₪. המדובר בשיא של כל הזמנים בהיקף הנכסים המנוהל" כך ציין סולומון. 
  
מבדיקתו של סולומון עולה כי "עדיין אין שינוי בהתפלגות ההשקעה בענף תעודות הסל :  כ-26% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-20% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-28% במדדי אגרות-חוב בישראל, וכ-21% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
 
לדברי סולומון "החודש המגייסת המובילה הינה קסם תעודות סל (כ-401 מיליון ₪) ולאחריה תכלית תעודות סל (כ-173 מיליון ₪) והראל תעודות סל (כ-117 מיליון ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה 33.5% מהשוק. אחריה נמצאות תכלית מבית דש-איפקס שמחזיקה כ-31% מהשוק. מיטב סל מחזיקה 14.6% מהשוק, אחריה פסגות סל שמחזיקה כ-13.4% מהשוק, ולבסוף הראל סל מחזיקה נתח של כ-7.5% משוק תעודות הסל".
 
רצ"ב טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים  
 
הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש ספטמבר 2012
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קטגוריה

סך כלל הנכסים המנוהלים

יצירות/פדיונות לחודש ספטמבר 2012 (במיליוני ₪)

יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2012 (במיליוני ₪)

אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

ספטמבר-12

דצמבר-11

מיליוני ש"ח

אחוז

מיליוני ש"ח

אחוז

מניות בארץ

16,878

26.40

17,501

32.42

-188.38

-1,737.58

-3.56%

מניות בחו"ל

12,974

20.29

10,130

18.77

157.42

1,172.97

28.08%

ממונפות ואסטרטגיות

511

0.80

986

1.83

-19.68

-417.09

-48.17%

אג"ח בארץ

18,136

28.37

16,315

30.23

64.49

1,044.68

11.16%

אג"ח בחו"ל

481

0.75

95

0.18

64.15

366.58

407.44%

סל מדדים

1,795

2.81

1,755

3.25

-4.14

-34.64

2.26%

תעודות פיקדון

13,153

20.57

7,194

13.33

599.06

5,807.10

82.82%

סה"כ

63,928

100.00

53,976

100.00

672.92

6,202.02

18.44%

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם המנהל

נכס מנוהל בספטמבר 2012

נתח שוק

יצירות/פדיונות בספטמבר 2012

יצירות/פדיונות מתחילת השנה

נכס מנוהל בתחילת השנה

שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

קסם

21,386

33.5%

401.40

1406.04

18725

14.21%

תכלית

19,839

31.0%

172.57

1903.22

16708

18.74%

מיטב

9,339

14.6%

66.67

1533.25

7,354

26.99%

פסגות

8,584

13.4%

-84.66

399.31

7,627

12.55%

הראל

4,780

7.5%

116.94

960.20

3,562

34.19%

סה"כ

63,928

100%

672.92

6202.02

53976

18.44%

 
למידע נוסף בתחום זה