אין לשלול את הצעת שר המשפטים להנהיג בוררות חובה כחלק ממערכת בתי המשפט

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר ולשעבר יו"ר ועדת חוק חוקה ומשפט של הכנסת, אמר (4.9.2012) בתגובה לויכוח הציבורי על הנהגת בוררות חובה כי אין לשלול את הצעת שר המשפטים להנהיג בוררות חובה כחלק ממערכת בתי המשפט. מערכת בתי המשפט חייבת לעבור שינוי מהותי ובוררות חובה תהווה בעצם שלוחה שלה.
לדבריו, צדק מאוחר הוא צדק צולע, וצדק מאוחר מאד הוא כבר צדק נכה. "המטרה של יעול מערכת בתי המשפט וקיצור משך קבלת ההחלטות ב 50% הינה מטרה בעלת חשיבות עליונה, שכן מאות אלפי אנשים פונים מדי שנה למערכת בתי המשפט ומשקיעים את זמנם היקר ואת זמנם של העדים וכן נושאים בהוצאות גבוהות."
 
"אמנם יש פה אלמנט כפייתי אך כל מערכת המשפט היא מערכת כפייתית שכן תמיד צד אחד מגיע לדיון שלא מרצונו. "
 
יחד עם זאת, לין סבור כי יש לשפר את הצעת שר המשפטים ולדאוג לכך שרמת ההוצאות תהיה נמוכה וכי תהליך בוררות חובה יהיה יעיל ככל האפשר.
 
"במשולב, להנהגת בוררות חובה, חייבת מערכת המשפט הקיימת להתייעל באופן משמעותי הן בצד הפרוצדוראלי והן בדין המהותי. משמעות הדבר היא סריקה וניפוי של כללי הפרוצדורה האזרחית ושינויים בחוק המהותי באופן החוסך זמן ודיונים. "
 
לין מציע כדוגמא לבטל את הליכי קדם המשפט שהופכים להיות משפט זוטא בפני עצמו, לצמצם את מרחב הטיעון של העדר תום לב בדיני החוזים, ולחייב את הצדדים להביא לידי ביטוי בחוזה הכתוב את כל ההסכמות שביניהם.
למידע נוסף בתחום זה