מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר: ענף תעודות הסל ממשיך לצמוח - בחודש אוגוסט גויסו למעלה מ-1 מיליארד ₪

לדברי רונן סולומון, מנהל תחום שוק ההון בלשכת המסחר ת"א והמרכז. "לאור המשך המגמה החיובית בשוקי ההון בחודש החולף,
הרי שבחודש אוגוסט 2012 גייס ענף תעודות הסל בנטו קצת מעל 1 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות). כמו כן, מגמת הצמיחה נמשכת,
והיקף הנכסים המנוהל במוצרי מדדים, עומד בסוף החודש החולף על כ-61.8 מיליארד ₪.
עיקר הגיוסים בחודש אוגוסט הן בתעודות פיקדון (כ-929 מיליון ₪), תעודות על אגח בחו"ל (כ-110 מיליון ₪), ותעודות על אג"ח בארץ (כ-66 מיליון ₪). מתחילת שנת 2012 גייס ענף תעודות הסל מעל 5.6 מיליארד ₪, כשעיקר הגיוס הינו בתעודות פיקדון, שנחשבות להשקעה סולידית בתקופות משבר. שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש אוגוסט 2012 כ-61.8 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות פנימיות), לעומת יולי 2012, שאז נוהלו סך של 60.3 מיליארד ₪. המדובר בשיא של כל הזמנים בהיקף הנכסים המנוהל." 
  
מבדיקתו של סולומון עולה כי "עדיין אין שינוי בהתפלגות ההשקעה בענף תעודות הסל, והינה, כ-26% מהענף מושקע במדדי מניות מקומיים וכ-21% במדדי מניות בחו"ל. בנוסף, כ-29% מושקע במדדי אגרות-חוב בארץ, וכ-20% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
 
לדבריו "החודש המגייסת המובילה הינה תכלית תעודות סל (כ-605 מיליון ₪) ואחריה קסם תעודות סל (כ-336 מיליון ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה 33.2% מהשוק. אחריה נמצאות תכלית מבית דש-איפקס שמחזיקה כ-31.1% מהשוק. מיטב סל מחזיקה 14.7% מהשוק, אחריה פסגות סל שמחזיקה כ-13.7% מהשוק, ולבסוף הראל סל מחזיקה נתח של כ-7.3% משוק תעודות הסל".
 
רצ"ב טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים :
  
 
הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש אוגוסט 2012
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)
 

 

טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קטגוריה

סך כלל הנכסים המנוהלים

יצירות/פדיונות לחודש אוגוסט 2012 (במיליוני ₪)

יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2012 (במיליוני ₪)

אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

אוגוסט-12

דצמבר-11

מיליוני ש"ח

אחוז

מיליוני ש"ח

אחוז

מניות בארץ

16,005

25.90

17,501

32.42

0.62

-1,443.94

-8.55%

מניות בחו"ל

12,702

20.55

10,130

18.77

-15.18

1,039.13

25.39%

ממונפות ואסטרטגיות

535

0.87

986

1.83

2.14

-402.43

-45.75%

אג"ח בארץ

17,772

28.76

16,315

30.23

65.92

968.82

8.93%

אג"ח בחו"ל

420

0.68

95

0.18

109.76

305.63

342.92%

סל מדדים

1,771

2.87

1,755

3.25

-1.89

-27.44

0.90%

תעודות פיקדון

12,594

20.38

7,194

13.33

928.68

5,206.87

75.07%

סה"כ

61,799

100.00

53,976

100.00

1,090.05

5,646.65

14.49%

 
 
 
 
 

 

 

טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם המנהל

נכס מנוהל באוגוסט 2012

נתח שוק

יצירות/פדיונות באוגוסט 2012

יצירות/פדיונות מתחילת השנה

נכס מנוהל בתחילת השנה

שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

קסם

20,513

33.2%

336.38

1056.20

18725

9.55%

תכלית

19,191

31.1%

604.57

1757.27

16708

14.86%

מיטב

9,106

14.7%

-114.80

1498.74

7,354

23.83%

פסגות

8,481

13.7%

108.04

483.97

7,627

11.20%

הראל

4,507

7.3%

155.86

850.47

3,562

26.54%

סה"כ

61,799

100%

1090.05

5646.65

53976

14.49%

 
למידע נוסף בתחום זה