לין לשר האוצר: דרושה התערבותך הדחופה לבלימת שטף הרגולציה היוצא מאגף שוק ההון

לדבריו, "מגמה זו חורגת מכל גבולות ההיגיון, שוברת דפוסי עבודה מקובלים ומאלצת את המגזר העסקי לספוג ולעכל כמויות אדירות של הוראות, תקנות ונהלים, שלא ניתנים כלל לעיכול והפנמה בהיקף כזה"
בעוד שמשרד האוצר פועל לבלימת עודף הרגולציה המופנית נגד המגזר העסקי, הרי שאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר מייצר רגולציה לא מידתית ובלתי סבירה, ובשטף לא פוסק. יש הכרח לבחון מחדש ואף להקפיא את כל מסת הרגולציה שכבר הועברה ולקבוע מדדים ברורים לכל רגולציה נוספת בעתיד. כך כתב עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, בפנייתו לשר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ.  
 
מבדיקה שערך רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים ושוק הון באיגוד מתחילת שנת 2012 ועד לסוף אוגוסט, הוציא אגף שוק ההון לחברות המנהלות קופות גמל 42 תיקוני חקיקה, תקנות וחוזרים בהיקף של 694 עמודים. וזאת בנוסף לתפוקת הרגולציה של אגף שוק ההון בשנת 2011 של 43 תיקוני חקיקה, תקנות וחוזרים בהיקף של 528 עמודים.  אם בשנת 2005 פעלו בשוק 104 חברות מנהלות קופות גמל, הרי שבסוף 2011 נותרו 82 חברות בלבד, וגם חלק מהנותרות במגמת סגירה או מיזוג. 
לדבריו, "מגמה זו חורגת מכל גבולות ההיגיון, שוברת דפוסי עבודה מקובלים ומאלצת את המגזר העסקי לספוג ולעכל כמויות אדירות של הוראות, תקנות ונהלים, שלא ניתנים כלל לעיכול והפנמה בהיקף כזה. המדובר בנטל רגולטורי שתוצאתו סגירת פעילותם של גופים עסקיים בשוק ההון."
 
במכתבו סיפק לין כדוגמא את טיוטת חוזר בדבר "שירות ללקוחות סוכנים ויועצים", שפורסמה לאחרונה ע"י אגף שוק ההון, בה נקבעו לוחות זמנים לפעילות עסקית של בעלי רישיון הנוגעות בחוסר סבירות קיצוני: דרישה למתן מענה של בעלי רישיון ללקוחות תוך יומיים, קביעת פגישה עם לקוח תוך 7 ימי עסקים, ומסירת מסמכים ללקוח תוך 7 ימי עסקים.  "כדי לקדם את כלכלת ישראל מוטב היה לאמץ נורמות עבודה אלה באשר לשירות המדינה עצמו ", ציין לין
 
"אני מעריך את הכוונות הטובות של יוצרי הרגולציה, אך אי אפשר ליצור רגולציה שתגיע לשלמות בפרטים הקטנים ביותר. מדובר בשלמות בלתי אפשרית שכן אנו לא חיים בעולם מושלם." הדגיש.
למידע נוסף בתחום זה