הויכוח הציבורי על גודלו של תקציב הביטחון מסיט את השיח הציבורי מדיון רציני בכלל תקציב המדינה

על רקע הויכוח הציבורי על גודל תקציב הביטחון אמר עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר כי הויכוח על גודל תקציב הביטחון מסיט את השיח הציבורי מדיון רציני בכלל תקציב המדינה. לדבריו, הממשלה לא תוכל להתחמק לאורך זמן מקיום דיון עמוק ורציני במבנה התקציב ובאיזו מידה הוא קובע חלוקה שווה בנטל. "דיון רציני בתקציב המדינה מחייב להתנער משיקולים פוליטיים סקטוריאליים ולעסוק בשאלה מי מהציבור שיכול לעבוד ואינו עובד ועדיין נהנה מתמיכה תקציבית מוחלטת", אמר.
לין ציין במיוחד את ההעברות לביטוח הלאומי בסכום של לא פחות מ-31 מיליארד ₪ בתקציב 2012. "סכום אגדי זה מחייב בחינה מחודשת ומעמיקה בשאלה באיזה מידה מבנה ההטבות של הביטוח הלאומי מעודד אי עבודה בישראל ובאיזו מידה כל התמיכות מועברות גם לציבור הכשיר לעבוד." 
  
לין הוסיף כי דיון רציני בתקציב היום אינו יכול להיעשות גם בדרך של קיצוץ לרוחב כל סעיפי התקציב, שכן זהו קיבוע המבנה הקיים, הליכה בדרך הקלה ומניעת התמודדות עם השאלות המבניות. לדבריו גם תקציב ההשכלה הגבוהה העומד על 7.5 מיליארד ₪ וגם תקציב משרד החינוך העומד על 36 מיליארד ₪ צריכים לעבור בחינה מעמיקה. "באופן מיוחד יש לבצע בקרה רצינית של מידת האפקטיביות של השימוש במשאבים הלאומיים וכמו כן על הממשלה לא להסס ולבחון מחדש את גודל הממשלה המונה כיום 28 שרים ו-7 סגני שרים", ציין.
למידע נוסף בתחום זה