האם בקרוב שינוי מגמה בשוק האמריקני? נשיא איגוד לשכות המסחר בסדרת הרצאות ברחבי ארה"ב לקהילת העסקים על הפוטנציאל בייצוא לישראל

מסקירת איגוד לשכות המסחר עולה עוד כי חלקו של היבוא מארה"ב לישראל ירד בעשור האחרון. בשנת 2000 עמד היבוא מארה"ב לישראל על 20% מכלל היבוא לישראל, ואילו בשנת 2011 הוא עמד על 12% בלבד.
לאור נתונים אלה ובמסגרת התוכנית לחיזוק קשרי הסחר עם הקהילה העסקית בארה"ב, יצא נשיא איגוד לשכות המסחר עו"ד אוריאל לין לנסיעה מקיפה במהלך החודש האחרון, לסדרת מפגשים כלכליים והרצאות עם נציגי המגזר העסקי, ראשי ערים וראשי לשכות מסחר בארה"ב - סוואנה, אטלנטה, שיקגו, מילווקי וקליבלנד.

במסגרת ביקורו, לין חתם על הסכם לשיתוף פעולה עם סגן נשיא לשכת המסחר מטרו אטלנטה ג'ורג' פרדינז, המייצגת כ 4,000  חברות עסקיות ממדינת אטלנטה.  
 
בנוסף, המפגשים נועדו להגביר את מודעות המגזר העסקי בארה"ב לפוטנציאל הקיים בשוק הישראלי ובכך להציע אלטרנטיבת יבוא נוספת לאנשי העסקים הישראלים. 
 
"יחסינו עם ארה"ב הינם יחסים מסורתיים בעלי חשיבות אסטרטגית לישראל", מדגיש לין, על כן, לדבריו, יש לבלום את המגמה של הקיטון בייבוא מארה"ב לישראל.
לין הגדיר את אחד היעדים של המסע - עידוד והגברת הייבוא מארה"ב לישראל, זאת נוכח העובדה שלישראל יתרון גדול בייצוא לארה"ב לעומת הייבוא, בעוד שבסחר הישראלי עם אירופה הפער המסחרי הוא בכיוון ההפוך.
 
מבדיקת איגוד לשכות המסחר עולה כי בשנת 2011 הייבוא מארה"ב לישראל עמד על 8.6 מיליארד דולר ואילו הייצוא מישראל לארה"ב עמד על 18.27 מיליארד דולר.
הייבוא מארה"ב מהווה 12% מכלל היבוא לישראל בעוד שהייצוא מישראל לארה"ב מהווה 29% מכלל היצוא הישראלי.
 
לעומת זאת, בסחר עם אירופה הפער המסחרי הוא הפוך הייבוא מוביל על הייצוא:
היבוא מאירופה לישראל עמד על 32.4 מיליארד דולר ואילו היצוא מישראל לאירופה עמד על 22 מיליארד דולר.
הייבוא מאירופה מהווה 45% מכלל היבוא לישראל בעוד שהייצוא מישראל לאירופה מהווה 35% מכלל היצוא הישראלי.
 
לדברי לין, על ישראל להגדיל את הייבוא מארה"ב על חשבון היבוא מאירופה, בכדי להגביר את התחרות בייצוא אל ישראל לטובת הצרכן הישראלי ולתרום לאיזון המסחרי שבין ישראל לארה"ב.
 
לין ציין שחלק גדול מהמגזר העסקי בארה"ב בעל פוטנציאל יצוא גדול אך הוא נעדר אוריינטציה לייצא משום שהשוק המקומי בארה"ב הוא עצום. לדבריו, קיימת רתיעה טבעית של בעלי עסקים מלהיות מעורבים בדוקומנטציה ובהובלה ימית הקשורה בביצוע יצוא, אולם נעשים מאמצים בארה"ב לשינוי תפיסה זו הן במישור הפדראלי והן במישור המדינתי. 
למידע נוסף בתחום זה