חטיבת מפיצי הסיגריות במכונות אוטומטיות בעתירה לבג"צ": לבטל את התיקון הקובע כי החל מה-1.1.2014 תיאסר כליל הצבת מכונות סיגריות אוטומטיות

חטיבת מפיצי הסיגריות במכונות אוטומטיות בלשכת המסחר תל-אביב והמרכז בעתירה לבג"צ: "לבטל את התיקון לחוק הגבלת הפרסומת והשיווק למוצרי טבק לעישון, הקובע כי החל מה-1.1.2014  תיאסר כליל הצבת מכונות סיגריות אוטומאטיות" לדברי המפיצים: "משמעות התיקון הינה פגיעה אנושה בפרנסת מפעילי המכונות וגדיעת עיסוקם באחת ; פגיעה בחופש העיסוק והקניין.
חטיבת מפיצי הסיגריות במכונות אוטומטיות בלשכת המסחר תל-אביב והמרכז ו-13 מפעילי מכונות נוספים הגישו ב- 8.8 באמצעות עוה"ד אורן גלעדי ועופר חן עתירה לבג"צ (5957/12 ) נגד משרד הבריאות והכנסת בדרישה לבטל את תיקון מס' 6 ל"חוק הגבלת הפרסומת והשיווק למוצרי טבק לעישון, התשמ"ג-1983" האוסר כליל על הצבת מכונות סיגריות החל מיום 1.1.14,  זאת בשל פגיעתו לטענתם בחופש עיסוקם ובקניינם של בעלי מכונות הסיגריות.
 
בעתירתם דורשים עוד מפיצי הסיגריות להשעות את תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (איסור הצבת מכונות למכירת מוצרי טבק בקרבה למוסדות חינוך) (הוראת שעה), התשע"א-2011 האוסרות על הצבת מכונות סיגריות ברדיוס של קילומטר מבתי ספר ומוסדות חינוך, המסכלות למעשה את הוראות התיקון לחוק, שקבע כי האיסור על הצבת מכונות לממכר סיגריות ייכנס לתוקפו רק בינואר 2014.
 
"במסגרת תיקון מס' 6 לחוק, התווסף סעיף 7ב' לחוק, האוסר על הצבת מכונות לממכר סיגריות. "משמעות התיקון הינה פגיעה אנושה בפרנסת מפעילי המכונות וגדיעת עיסוקם באחת. יוזמי החוק הבינו את מצוקת מפעילי המכונות והפגיעה הקשה בפרנסתם ובקניינם ולכן קצבו למפעילי המכונות כשנתיים של התארגנות עד ליישום מלא של החוק. כוונתו של המחוקק הייתה למנוע מקטינים לרכוש סיגריות. אולם, מנגד, מפעילי המכונות הציגו פתרונות טכנולוגיים וגיאוגרפיים שימנעו מכירה לקטינים, מבלי לחסל את ענף המכונות. " נטען.
 
 
לדברי המפיצים, "בעת שמפעילי המכונות עיכלו את האיסור על הצבת המכונות, הוצאו מאחורי גבם תקנות האוסרות במיידית על הצבת מכונות סיגריות ברדיוס של קילומטר ממוסדות חינוך. "בכך, למעשה, ניטל פרק הזמן להתארגנות שניתן למפעילי המכונות, שכן בעקבות התקנות לא ניתן להציב מכונות ברוב שטחם של היישובים בישראל."
 
בעתירה נטען עוד כי התיקון לחוק והתקנות האוסרות על הצבת מכונות סיגריות ברדיוס של קילומטר ממוסדות חינוך פוגעים בחופש העיסוק ובזכויות הקניין החוקתיות שלהם, באופן בלתי-מידתי ולתכלית שאינה ראויה. "זאת, מאחר וניתן למלא את תכלית החקיקה ולמנוע מקטינים לרכוש סיגריות במכונות באמצעים פחות פוגעניים ומבלי ל"חסל" את הענף לחלוטין."
 
לדברי עו"ד גלעדי המייצג את העותרים, התקנות הותקנו בניגוד לכללי המינהל התקין, שכן לא ניתנה להם זכות הטיעון והמהלך נעשה מאחורי גבם. "גם לפני התיקון לחוק, שר הבריאות היה רשאי לקבוע בתקנות היכן אסור להציב מכונות לממכר סיגריות. אולם, למרות דרישות חוזרות ונשנות של העותרים משרי הבריאות השונים לקבוע בתקנות היכן אסור להציב מכונות סיגריות – הדבר לא נעשה עד לתיקון החוק."
 
בעתירתם מתארים חברי החטיבה את השתלשלות העניינים שהובילה לפנייתם לבג"צ:
 
"לאור מחדלו המתמשך של משרד הבריאות באי התקנת התקנות, העלו בנובמבר 2010  מספר ח"כים הצעת חוק פרטית לפיה תיאסר לחלוטין מכירת סיגריות במכונות.  העותרים טענו בפני חברי ועדת הכלכלה של הכנסת, במהלך הליך החקיקה כי ניתן למזער את הפגיעה בהם ולמנוע מכירת סיגריות במכונות לקטינים, באמצעות פתרונות טכנולוגיים שיותקנו במכונות, ובאמצעות פתרונות גיאוגרפיים."
 
בין הפיתרונות הטכנולוגיים  אותם הציעו המפיצים : תעודת זהות ביומטרית  שהמדינה מקדמת את הנפקתה; ורק לפני ימים אחדים פורסמו תקנות בנושא ; רכישה באמצעות כרטיס אשראי – שניתן לבגירים בלבד; רכישה באמצעות כרטיס מעשן או אסימון - שיימכרו רק לבגירים ; הפעלת המכונה באמצעות כרטיס אשראי (שממילא ניתן רק לבגירים), והמשך רכישה במזומן או באשראי. ביתר הזמן המכונה נמצאת במצב "רדום" (חסומה להפעלה); הדלקת המכונה לרכישה בשלט רחוק הנמצא אצל המוכר לאחר זיהוי הקונה כבגיר ; לאחרונה אף פותחה טכנולוגיה המאפשרת רכישה באמצעות כרטיס אשראי הפועל באמצעות טלפון סלולארי חכם – שיימכר רק לבגירים.  
 
בפתרונות במישור הגיאוגרפי הוצע לאפשר הצבת מכונות רק במקומות בהם קטינים לא מסתובבים כגון: בתי כלא, בסיסי צבא, מפעלים, מקומות עבודה, מועדונים, ברים, מוסדות להשכלה גבוהה וכד'.
 
"כאמור, ניסיונות העותרים למזער את הפגיעה בהם כשלו, ובאוגוסט 2011 אושר בכנסת התיקון לחוק לפיו החל מיום 01.01.2014 אסור להציב מכונות לממכר סיגריות. בכך הפכו מפעילי המכונות לשעיר לעזאזל של הלוחמים בעישון, דבר המהווה אף אכיפה סלקטיבית אסורה כנגד מפעילי המכונות. משום שמכירת הסיגריות נמשכת בערוצים אחרים. כחודש לאחר מכן, פורסמו תקנות האוסרות על הצבת מכונות סיגריות ברדיוס של קילומטר ממוסדות חינוך, כבר מיום 01.01.2012. יודגש, כי משרד הבריאות אף לא עדכן את העותרים על התקנות ורק לאחרונה נודע להם על קיומן.", נטען העתירה.
 
לטענת המפיצים "התקנות פורסמו בחטף ומבלי שניתנה להם האפשרות להשמיע את דעתם בסוגיית המרחק הראוי של הצבת מכונות ממוסדות חינוך. האיסור על הצבת מכונות ברדיוס של קילומטר ממוסדות חינוך למעשה מרוקן מתוכן את תקופת ההתארגנות שניתנה להם עד ליום 1 בינואר 2014 וגורם לכך שלא ניתן יהיה להציב מכונות סיגריות במרבית שטחה המאוכלס של הארץ כבר כעת."
 
"כך, התיקון לחוק והתקנות שבאו בעקבותיו, מחסלות ענף חוקי ולגיטימי של ממכר סיגריות במכונות, בזמן שניתן יהיה להמשיך ולמכור סיגריות בחנויות, קיוסקים ובמקומות אחרים. המדובר בפגיעה בוטה בחופש העיסוק של העותרים ובפגיעה אנושה בזכות הקניין שלהם, תוך נקיטת אכיפה בררנית אסורה היוצרת אפליה בין העוסקים בענף. "
למידע נוסף בתחום זה