איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר: ביולי 2012 נרשם שיא כל הזמנים בענף תעודות הסל-מנהל מעל 60 מיליארד ש"ח

לדברי רונן סולומון, מנהל תחום שוק ההון בלשכת המסחר. "לאור המגמה החיובית בשוקי ההון בחודש החולף, הרי שבחודש יולי 2012 נשבר שיא היקף הנכסים המנוהל במוצרי מדדים, שעומד על קצת מעל 60 מיליארד ₪. כמו כן, גייס ענף תעודות הסל בנטו בחודש יולי קצת מעל 2 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות).  
עיקר הגיוסים בחודש החולף הן בתעודות פיקדון (כ-1.6 מיליארד ₪), תעודות על אג"ח בארץ (כ-302 מיליון ₪), ותעודות על מניות בארץ (כ-160 מיליון ₪). מתחילת שנת 2012 גייס ענף תעודות הסל מעל 4.5 מיליארד ₪, כשעיקר הגיוס הינו בתעודות פיקדון, שנחשבות להשקעה סולידית בתקופות משבר. שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש יולי 2012 כ-60.3 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות פנימיות), לעומת יוני 2012, שאז נוהלו סך של 56.8 מיליארד ₪" כך ציין סולומון. 
  
מבדיקתו של סולומון עולה כי "עדיין אין שינוי בהתפלגות ההשקעה בענף תעודות הסל, והינה, כ-26% מהענף מושקע במדדי מניות מקומיים וכ-21% במדדי מניות בחו"ל. בנוסף, כ-30% נוספים מושקע במדדי אגרות-חוב בארץ, וכ-19% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
 
לדברי סולומון "החודש המגייסת המובילה הינה תכלית תעודות סל (כ-835 מיליון ₪) ואחריה קסם תעודות סל (כ-714 מיליון ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה 33.2% מהשוק. אחריה נמצאות תכלית מבית דש-איפקס שמחזיקה כ-30.6% מהשוק. מיטב סל מחזיקה 15.3% מהשוק, אחריה פסגות סל שמחזיקה כ-13.8% מהשוק, ולבסוף הראל סל מחזיקה נתח של כ-7.2% משוק תעודות הסל".
 
רצ"ב טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים: 
  
  
הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש יולי 2012
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קטגוריה

סך כלל הנכסים המנוהלים

יצירות/פדיונות לחודש יולי 2012 (במיליוני ₪)

יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2012 (במיליוני ₪)

אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

יולי-12

דצמבר-11

מיליוני ש"ח

אחוז

מיליוני ש"ח

אחוז

מניות בארץ

15,877

26.33

17,501

32.42

158.82

-1,403.78

-9.28%

מניות בחו"ל

12,397

20.56

10,130

18.77

-63.72

1,020.04

22.38%

ממונפות ואסטרטגיות

537

0.89

986

1.83

-15.46

-401.52

-45.54%

אג"ח בארץ

17,789

29.50

16,322

30.24

301.91

898.67

8.99%

אג"ח בחו"ל

307

0.51

95

0.18

78.10

194.56

223.98%

סל מדדים

1,772

2.94

1,755

3.25

42.85

-25.55

0.94%

תעודות פיקדון

11,626

19.28

7,194

13.33

1,600.77

4,269.49

61.61%

סה"כ

60,306

100.00

53,983

100.00

2,103.29

4,551.91

11.71%

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם המנהל

נכס מנוהל ביולי 2012

נתח שוק

יצירות/פדיונות ביולי 2012

יצירות/פדיונות מתחילת השנה

נכס מנוהל בתחילת השנה

שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

קסם

20,025

33.2%

714.37

719.68

18725

6.95%

תכלית

18,440

30.6%

835.47

1155.89

16708

10.36%

מיטב

9,208

15.3%

364.27

1612.50

7,361

25.08%

פסגות

8,312

13.8%

93.49

375.93

7,627

8.98%

הראל

4,320

7.2%

95.70

687.91

3,562

21.29%

סה"כ

60,306

100%

2103.29

4551.91

53983

11.71%

 
 
 
למידע נוסף בתחום זה