איגוד לשכות המסחר לרשות החשמל: ההסדר המוצע להתמודדות עם מחסור בחשמל - פסול ולא מידתי. יטיל עלויות נוספות על הצרכנים והעסקים

מנייר עמדה שהגיש איגוד לשכות המסחר לרשות לשירותים ציבוריים חשמל, בתגובה להצעת הרשות לקבוע הסדר לתעריף פסגה מנדטורי לצרכני תעו"ז, עולה כי מדובר בהצעה זו פסולה. "סך השעות בהן רשאי מנהל המערכת להחיל את ההסדר לא יעלה על 100 שעות בשנה לצרכן. למעשה מדובר בפגיעה בכלל צרכני המגזר העסקי שיאלצו, במידה ולא תהיה באפשרותם להתנתק בשעות הרלוונטיות, לשלם מחירים גבוהים ביותר עבור צריכת החשמל. יש לזכור כי עלויות אלו, במרבית המקרים, תועברנה למחיר לצרכן."
לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר שכיהן בעבר בתפקיד מנכ"ל משרד האנרגיה, לא יתכן שחברת החשמל ורשות החשמל יטילו עלויות נוספות על הצרכנים והעסקים. מדובר בהסדר לא מידתי. ההסדר המוצע משית על המגזר העסקי, שהוא צרכן תעו"ז (משלם תעריף לפי עלות שעת שימוש בחשמל) מסיבי ולרוב אינו גמיש בצריכת החשמל, כמו רשתות שיווק, קניונים, מחסנים לוגיסטיים, מפעלים, קנסות של פי 4 או פי 7 מתעריף החשמל, במידה ולא יסכימו להשלה מרשת החשמל, במועדים שייקבעו ע"י חברת החשמל והרשות. הסדר זה הינו תוצאה של בכשל תכנוני וניהולי של חברת החשמל. אי אפשר לתכנן תפוקות חשמל ברמה של מיצוי הייצור אלא צריך לתכנן רזרבות , בייחוד במדינת ישראל בה רשת החשמל לא מחוברת לאף רשת לאומית אחרת.  
 
רצ"ב נייר העמדה.
למידע נוסף בתחום זה