איגוד לשכות המסחר: עלייה של כ- 7% ביצוא השירותים מישראל

מסקירה שערך אגף כלכלה ומיסים בלשכת המסחר על בסיס נתונים מנוכי עונתיות עולה כי ברבעון הראשון של שנת 2012 נרשמה עלייה ביצוא השירותים מישראל (ללא יצוא שירותי חברות הזנק ועסקאות חריגות בנכסים בלתי מוחשיים) בשיעור של כ 7% המתבטאת בכ-460 מיליון דולר, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. סך יצוא השירותים מישראל דוגמת יצוא שירותי תיירות, בנקאות, ביטוח, ספנות, תוכנה ועוד, הסתכם בכ- 6.9 מיליארד דולר. 
מבדיקת אגף הכלכלה עולה, כי יצוא שירותי התחבורה, הכולל הובלת מטעני יצוא ומטענים בין נמלים זרים; דמי נסיעה של נוסעים; דמי חכירה של אוניות ומטוסים; שירותי נמלים; שירותים הניתנים ע"י עמילי מכס, היווה בתקופה הנסקרת כ- 17% מכלל יצוא השירותים מישראל. תחום זה רשם עליה של כ- 11% שהם כ- 119 מיליון דולר, והסתכם בכ- 1.2 מיליארד דולר.
 
יצוא שירותי התיירות, הכולל פעילות משרדי נסיעות ותיירות; הוצאות בארץ של תיירים מחו"ל ועובדים זרים המועסקים בישראל, היווה בתקופה הנסקרת כ- 18% סך יצוא השירותים. תחום זה רשם עליה של כ- 2%, שהם כ- 25 מיליון דולר, והסתכם ב-  1.3 מיליארד דולר. 
  
יצוא שירותים עסקיים אחרים (הכולל שירותי מחשוב, שירותי תוכנה ותכנות עבור לקוחות בחו"ל; שירותים למסחר סיטונאי, שירותי הנדסה, שירותי מו"פ ועוד)  היווה ברבעון הראשון של 2012 כ-64% מסך יצוא השירותים, ונרשמה בו עליה של כ- 8%, שהם כ- 316 מיליון דולר והסתכמו ב- 4.4 מיליארד דולר.
 
מניתוח תת נתוני יצוא שירותים עסקיים אחרים (ללא ניכוי עונתיות) עולה כי ענפי היצוא העיקריים בתחום זה רשמו עליות, כך יצוא שירותי המחשוב המהווה 42% מסך יצוא שירותים עסקיים אחרים רשם עליה של כ- 13% (200 מיליון דולר). יצוא שירותי מו"פ המהווה 18% מסך יצוא שירותים עסקיים אחרים גם הוא רשם עליה של כ- 13% (86 מיליון דולר), מנגד יצוא שירותים בנקאיים ופיננסיים המהווה 3% מיצוא שירותים עסקיים אחרים רשם ירידה של כ-33% (51 מיליון דולר).
 
יצוא שירותי ביטוח הכולל שירותי ביטוח של מטענים ויצוא שירותים ממשלתיים הכולל שירותים ממשלתיים הניתנים לנציגויות זרות בישראל הסתכמו ברבעון הראשון של 2012 ב- 12 מיליון דולר לעומת 11 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד .
 
לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, "הכלכלה הישראלית מפגינה עוצמה הולכת וגדלה בתחום השירותים העסקיים. הגידול ביצוא השירותים הוא כיום התורם העיקרי לשיפור מאזן התשלומים של ישראל".
למידע נוסף בתחום זה