ראשי מטה המאבק החקלאי שבאיגוד לשכות המסחר בדרישה לראשי הארגונים החקלאיים בישראל: בטלו ההסכמים שנחתמו עם ממשלת ישראל בנושא העובדים הזרים לענף החקלאות

אברהם דניאל, יו"ר מטה המאבק של חקלאי ישראל, שהוקם לאחרונה באיגוד לשכות המסחר, פנה לשלושת ראשי ארגוני החקלאים בישראל, אבשלום וילן, יו"ר התאחדות חקלאי ישראל, דובי אמיתי,נשיא התאחדות האיכרים ומאיר צור, מנכ"ל תנועת המושבים, בדרישה לבטל את ההסכמים עליהם חתמו עם משרד החקלאות בנושא העובדים הזרים לחקלאות.

כפי שאתם ודאי יודעים, לאחרונה נוצרה התארגנות לגיטימית של חקלאים מהשטח, המאגדת את כל ציבור החקלאים שאינם מסכימים להסכמים שעשיתם בשמם, הסכמים המהווים פגיעה קשה בבסיס קיומם והרס של המגזר החקלאי, כתב דניאל.
 
"על מנת שיהיה ברור, נדגיש כי לא התאגדנו במסגרת לשכת המסחר, אך כן נהנים אנו מהסיוע הלוגיסטי שהלשכה מגישה לנו ברצון, שכן היא מעוניינת שהעמדות האותנטיות שלנו יבואו לידי ביטוי.זוהי התארגנות אותנטית של 3,000 חקלאים שלא היססו לתת יפויי כוח בכתובים. אין במדובר בחקלאים המצויים בשולי המגזר החקלאי, כי אם במגזר חקלאי אמיתי גדול ורחב."
 
"מסיבות אלו אנו מציעים כי תיכנסו איתנו מיידית לדיון ותודיעו לכלל משרדי הממשלה כי ההסכמים שנחתמו על ידכם בתחום העסקת עובדים זרים בחקלאות אינם תקפים, נוכח ההתנגדות הרחבה אליהם במגזר החקלאי."
 
על ראשי המטה נמנים מלבד היו"ר אברהם דניאל,  החקלאים  נועם בלום, יצחק מלכה, ניסים אמזלג, נחמה שטילמן, עופר זילברמן, דרור אלמגור וגל רשף.
למידע נוסף בתחום זה