עליה ביצוא השירותים מישראל בשיעור של כ-2.6 מיליארד דולר

סך יצוא השירותים מישראל הסתכם בשנת 2011 בכ- 26.8 מיליארד דולר; העלייה הגדולה ביותר, בשיעור של כ-15.4%, נרשמה ביצוא שירותים עסקיים. עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר: "הגידול בייצוא השירותים לעומת יבוא השירותים הוא זה שהביא בעשור האחרון לגידול במאזן התשלומים של ישראל. זוהי עדות למגמה מבנית הצוברת תאוצה בשנים האחרונות."
מסקירת נתוני יצוא השירותים בשנת 2011 שערך אגף כלכלה ומיסים באיגוד לשכות המסחר עולה כי בשנת 2011 נרשמה עלייה ביצוא השירותים מישראל בשיעור של כ 11% המתבטא בכ- 2.6 מיליארד דולר, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. סך יצוא השירותים מישראל הסתכם בכ- 26.8 מיליארד דולר.
 
מהסקירה עולה כי בעשור האחרון הביא העודף בחשבון השירותים לעודף בחשבון השוטף במאזן התשלומים בעיקר תודות לצמיחת ענפי הטכנולוגיה.
 
מבדיקת אגף הכלכלה עולה כי יצוא שירותי התחבורה (הובלת מטעני יצוא ומטענים בין נמלים זרים; דמי נסיעה של נוסעים; דמי חכירה של אוניות ומטוסים; שירותי נמלים; שירותים הניתנים ע"י עמילי מכס) היווה בשנת 2011 כ- 17% מכלל יצוא השירותים 
   
מישראל. תחום זה רשם עליה של כ- 5.2% שהם כ- 221 מיליון דולר, והסתכם בכ- 4.5 מיליארד דולר. העלייה נובעת בעיקרה מהגידול ביבוא סחורות לישראל בשנת 2011. 
 
יצוא שירותי התיירות, הכולל פעילות משרדי נסיעות ותיירות; הוצאות בארץ של תיירים מחו"ל ועובדים זרים המועסקים בישראל, היווה בשנת 2011 כ- 18% מסך יצוא השירותים. תחום זה רשם עליה של כ- 17% שהם כ-81 מיליון דולר, והסתכם ב-  4.8 מיליארד דולר.
 
יצוא שירותים עסקיים אחרים (הכולל שירותי מחשוב, שירותי תוכנה ותכנות עבור לקוחות בחו"ל; שירותים למסחר סיטונאי, שירותי הנדסה, מכירת חברות סטארט אפ ישראליות לחברות בחו"ל נכללות גם הן ביצוא שירותים עסקיים אחרים)  היווה בשנת 2011 כ-65% מסך יצוא השירותים, ונרשמה בו עליה של כ- 15.4%, שהם כ- 2.3 מיליארד דולר והסתכמו ב- 17.5 מיליארד דולר.
 
יצוא שירותי ביטוח הכולל שירותי ביטוח של מטענים ויצוא שירותים ממשלתיים הכולל שירותים ממשלתיים הניתנים לנציגויות זרות בישראל הסתכמו ב- 48 מיליון דולר בשנת 2011 לעומת 49 מיליון דולר בשנת 2010 .
 
לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר: "הגידול בייצוא השירותים לעומת יבוא השירותים הוא זה שהביא לגידול במאזן התשלומים של ישראל. זוהי עדות למגמה מבנית הצוברת תאוצה בשנים האחרונות."  
למידע נוסף בתחום זה