לקראת העלייה הצפויה בתעריפי החשמל ובמחירי הדלק במוצ"ש הקרוב: אסור להמשיך במדיניות התזזיתית

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, ששימש בעבר כמנכ"ל משרד האנרגיה: במקום לחפש פתרונות זמניים כיצד למנוע את ההעלאה הצפויה במחירי הדלקים ותעריפי החשמל יש לקבוע תוכנית לאומית רב שנתית לעשור הקרוב, בשני מישורים: מדיניות חיסכון אנרגיה אגרסיבית וחזרה לפיתוח מקורות אנרגיה חליפיים.
 
לקראת העלייה הצפויה בתעריפי החשמל ובמחירי הדלק במוצ"ש הקרוב אמר הבוקר עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, ששימש בעברו כמנכ"ל משרד האנרגיה, כי אסור להמשיך במדיניות התזזיתית לפיה כל אימת שיש שינויים במחירי הנפט הגולמי מחפשים פתרונות של טלאי על טלאי. 
 
לדבריו אנו פועלים מול שני אילוצים: נסיקת מחירי האנרגיה שאינה בשליטת ישראל והאיסור לפגוע בהכנסות המדינה. "במקום לחפש פתרונות איך למנוע את העלאת המחירים הצפויה בצורה של אלתור הפוגע בהכנסות המדינה יש לגבש תוכנית לאומית רב שנתית לעשור הקרוב ובטווח ראייה של 25 שנה, הבנויה על שני נדבכים. הראשון, מדיניות חסכון אנרגיה אגרסיבית דוגמת חיסכון בשימוש בחשמל ומעבר לכלי רכב שאינם זוללי אנרגיה; והשני, חזרה לפיתוח מקורות אנרגיה חליפיים כמו ביומס, אנרגיה סולארית, הידרו-אלקטרוניקה ופצלי שמן."
 
לין מציע לפקידות משרד האנרגיה שלא להמציא את הגלגל מחדש, לפתוח את המגירות ולעיין ולהעריך אחת לאחת את כל התוכניות שהוכנו בזמן כהונתו כמנכ"ל משרד האנרגיה בראשית שנות השמונים.
 
לגבי מחירי הדלק, לין מציע כי כל תוספת הכנסה הנובעת ממע"מ הנגבה כתוצאה מעליית מחירי הדלק תוקפא ליום 1.1.2012 כך שהיא לא תניב תוספת מס לאוצר. יש לציין כי הבלו הנקבע בשקלים קבועים, עומד על 2.96 ₪ לליטר דלק.
למידע נוסף בתחום זה