פדיונות קלים בחודש פברואר 2012 בענף תעודות הסל

לדברי רונן סולומון, מנהל תחום שוק ההון בלשכת המסחר ת"א והמרכז, "לאור המגמה השלילית בחודש פברואר בשווקי העולם בכלל, ובשוק ההון הישראלי בפרט, בחודש פברואר 2012 נפדו מענף תעודות הסל בנטו בערך 174 מיליון ₪.
עיקר הפדיונות הן בתעודות על מניות בארץ (קצת מעל 660 מיליון ₪), אך מנגד ישנו גיוס בתעודות על מניות בחו"ל (סך 295 מיליון ₪), וגם תעודות הפיקדון המשיכו לגייס (קצת מעל 102 מיליון ₪), שכן תעודות פיקדון נחשבות כהשקעה סולידית בתקופת משבר. מתחילת שנת 2012 גייס ענף תעודות הסל מעל 1 מיליארד ₪, בעיקר בזכות גיוס של מעל 1.1 מיליארד ₪ בתעודות פיקדון בחודש ינואר 2012".
 
"שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש פברואר 2012 סך של 56.7 מיליארד ₪ (אם מכללים החזקות פנימיות, אז סה"כ קצת מעל 59.7 מיליארד ₪), לעומת ינואר 2012, שאז נוהלו סך של 56.8 מיליארד ₪ (בשיא, ניהל ענף תעודות הסל באפריל 2011 סך נכסים בהיקף של 59.7 מיליארד ₪)." כך ציין סולומון.   
 
מבדיקתו של סולומון עולה כי "החודש אנו רואים המשך מגמת ירידה בהשקעות במדדי מניות בארץ, ומאידך עליה במדדי מניות בחו"ל. כך, כ-29% מענף תעודות הסל מושקע במדדי מניות מקומיים וכ-20.5% במדדי מניות בחו"ל. בנוסף, כ-31% נוספים מושקע במדדי אגרות-חוב בארץ, וכמעט כ-15% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סל מדדים ותעודות ממונפות).
 
לדברי סולומון "החודש המגייסת העיקרית הינה פסגות סל (סך 140 מיליון ₪) ואחריה מיטב-מבט (סך 57 מיליון ₪). מנגד, הפודה העיקרית החודש הינה תכלית-אינדקס (סך 327 מיליון ₪), ואחריה קסם (סך 67 מיליון ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה 34.1% מהשוק. אחריה נמצאות תכלית-אינדקס מבית דש-איפקס שמחזיקה כ-30.4% מהשוק. מיטב-מבט מחזיקה 14.5% מהשוק, אחריה פסגות סל שמחזיקה כ-14.2% מהשוק, ולבסוף הראל סל מחזיקה נתח של כ-6.8% משוק תעודות הסל".
 
רצ"ב טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים   
 
הרכב נכסי תעודות הסל לחודש פברואר 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קטגוריה

סך כלל הנכסים המנוהלים

יצירות/פדיונות לחודש פברואר 2012 (במיליוני ₪)

יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2012 (במיליוני ₪)

אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

פברואר-12

דצמבר-11

מיליוני ש"ח

אחוז

מיליוני ש"ח

אחוז

מניות בארץ

16,505

28.68

17,584

32.14

-502.27

-1,146.85

-6.14%

מניות בחו"ל

12,247

21.28

10,216

18.67

288.13

693.90

19.88%

ממונפות ואסטרטגיות

755

1.31

988

1.81

-117.56

-222.11

-23.57%

אג"ח בארץ

17,383

30.21

16,706

30.54

-4.30

428.78

4.05%

אג"ח בחו"ל

129

0.22

98

0.18

16.91

26.53

30.57%

סל מדדים

1,750

3.04

1,755

3.21

-5.27

-31.97

-0.30%

תעודות פיקדון

8,775

15.25

7,362

13.46

209.87

1,401.81

19.19%

סה"כ

57,543

100.00

54,709

100.00

-114.48

1,150.09

5.18%

סה"כ בניכוי אחזקות הדדיות

56,682

 

53,927

 

-174.22

1,034.89

5.11%

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם המנהל

נכס מנוהל בפברואר 2012

נתח שוק

יצירות/פדיונות בפברואר 2012

יצירות/פדיונות מתחילת השנה

נכס מנוהל בתחילת השנה

שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

קסם

                  19,607

34.1%

-57.86

-104.60

19005

3.17%

תכלית-אינדקס

                  17,226

29.9%

-326.96

-53.57

16708

3.10%

מיטב-מבט

                    8,633

15.0%

82.69

846.05

7,676

12.46%

פסגות

                    8,078

14.0%

143.33

192.68

7,666

5.38%

הראל

                    4,000

7.0%

44.32

269.54

3,654

9.47%

סה"כ

                  57,543

100%

-114.48

1150.09

54709

5.18%

סה"כ בניכוי אחזקות הדדיות

                 56,682

 

174-

                    1,035

                     53,927

5.11%

 
למידע נוסף בתחום זה