לין בתגובה להסכם שהושג בין האוצר להסתדרות: הזוכים הגדולים הם עובדי הקבלן

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, אמר בתגובה להסכם שהושג בין האוצר להסתדרות כי הזוכים הגדולים הם עובדי הקבלן.  לדבריו, " יש לזכור שהמדינה ביססה מערכת חוקי עבודה, זכויות יסוד חשובות לכל ציבור העובדים בישראל. מכאן סלולה הדרך בעיקר בהסכמי עבודה רוחביים וענפיים להמשיך ולשפר את תנאי העבודה של עובדי הקבלן."
לין שיבח את שר האוצר ופקידות משרדו שהשכילו לראות את התמונה הגלובלית המלאה, ומה שמתרחש ביוון ובספרד, והבינו היטב שהעסקה ישירה במהלך גורף מסכנת את עתיד העסקים ואת עתיד המשק. מהלך שעלול ליצור אבטלה, שכן מעסיקים רבים יעדיפו לצמצם את היקף פעילותם העסקית במקום לקלוט עובדים בהעסקה ישירה.
 
לדבריו, להסתדרות הכללית הישגים נאים, לא בהשגת יעד המטרה אשר למענה הם הניפו את דגל השביתה, אבל בהחלט בשיפור מעמדם ותנאי עבודתם של עובדי הקבלן.
 
יחד עם זאת, לין תקף את לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים שלדבריו כשלה  בצורה מחפירה בהגנה על המגזר העסקי אותו היא מייצגת. לשכת התיאום שוב יוצאת מן המאבק כגוף שאינו יודע להגן על העסקים אותם הוא מייצג ולא על עתיד המשק.
 
יודגש כי איגוד לשכות המסחר מייצג את החלק העיקרי של מגזר המסחר והשירותים. מגזר המסחר והשירותים כיום הוא, על פי הלמ"ס, 65% מהתוצר העסקי והמעסיק הגדול ביותר - 69% מכלל המועסקים במגזר העסקי.  בעשור הקודם מגזר המסחר והשירותים הוסיף 427 אלף מקומות עבודה, לעומת תוספת של 20 אלף מקומות עבודה בלבד במגזר התעשייה.
למידע נוסף בתחום זה