עמדת איגוד לשכות המסחר להסכם המתגבש באשר לעובדי קבלן: כן - לשיפור תנאי העבודה של עובדי קבלן

עמדת איגוד לשכות המסחר להסכם המתגבש באשר לעובדי קבלן: כן - לשיפור תנאי העבודה של עובדי קבלן, כן - להעסקה ישירה מרצונו החופשי של המעסיק, לא - להעסקה ישירה בכפייה מכוח התחייבות משפטית.
 

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, הבהיר כי עמדת איגוד לשכות המסחר היא שכן וצריך לשפר את תנאי העבודה של עובדי קבלן. הדרך הנכונה לעשות זאת, היא בהסכמי רוחב באשר לזכויות בסיסיות כמו שכר מינימום וזכויות סוציאליות אחרות, וכן באמצעות הסכמים ענפיים לכל ענף וענף בנפרד שיקבלו צווי הרחבה. יודגש שכבר כיום יש הסכם פנסיה חובה לכל עובד, שקיבל צו הרחבה.
כמו כן, איגוד לשכות המסחר תומך באפשרות להעסקה ישירה מרצונו החופשי של המעסיק.
 
אולם, איגוד לשכות המסחר מתנגד להעסקה ישירה בכפייה מכוח התחייבות משפטית. העסקה ישירה חייבת להיות מרצונו החופשי של המעסיק. "העסקה ישירה בכפייה תיטול מהמעסיקים את חופש הניהול העסקי ותמנע מהם להתאים את מבנה התעסוקה לתנאי השוק המשתנים. בתנאים אלה הרבה עסקים לא יוכלו לשרוד וגם כלל המשק בישראל יאבד את כושר התחרות מול הכלכלה הגלובלית. במקום שתהיה הגברת התעסוקה, האבטלה תעלה, מאחר ומעסיקים רבים יתנגדו לקלוט עובדים בהעסקה ישירה והיקף העסקים יצומצם", הדגיש לין.
 
יש לזכור כי איגוד לשכות המסחר אינו שותף למתווה העקרונות שהושג בין לשכת התאום לבין ההסתדרות.
 
יודגש כי איגוד לשכות המסחר מייצג את החלק העיקרי של מגזר המסחר והשירותים. מגזר המסחר והשירותים כיום הוא, על פי הלמ"ס, 65% מהתוצר העסקי והמעסיק הגדול ביותר - 69% מכלל המועסקים במגזר העסקי.  בעשור הקודם מגזר המסחר והשירותים הוסיף 427 אלף מקומות עבודה, לעומת תוספת של 20 אלף מקומות עבודה בלבד במגזר התעשייה.

למידע נוסף בתחום זה