בעקבות הפרסום כי נגיד בנק ישראל מתנגד למס העשירים: לין: יש להפסיק את הסגידה המגוחכת לסופר עשירים

מדאיגה מאד העובדה שכל אימת שאמורים להעלות את המס ברמות ההכנסה הגבוהות מאוד, נמנעים מלעשות זאת בנימוקים כלכלים בלתי משכנעים. אולם, לעומת זאת, וללא כל התלבטות מעלים חדות את המס על כלל המגזר העסקי. כך אמר הבוקר עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, נוכח עמדת נגיד בנק ישראל סטנלי פישר המתנגד להטלת מס על עשירים.
לין ציין כי בד בבד במעשה חקיקה אחד נמנעו מלהעלות את המס על עשירים אך העלו מסיבית את רמת המיסוי על כלל המגזר העסקי. "מס החברות הועלה על כלל החברות מ 24% ל 25%, להוציא חברות תעשייה המייצאות 25% מתוצרתן, והמס על משיכת דיבידנד על ידי בעלי מניות מהותיים הועלה בשיעור של 20% , מרמה של 25% לרמה של 30%.  ולא רק זאת אלא שההעלאה האחרונה היא רטרואקטיבית וחלה גם על רווחים שהופקו בעבר. "
 
לין הוסיף כי בדרך זו נוצרת אפליה בלתי נסבלת בתוך המגזר העסקי עצמו. בעלי מניות מהותיים, הם אלה שיש להם לפחות 10% מבעלות בחברה. הם בדיוק אותם אנשים הנוטלים את הסיכון וההשקעה בחברה, המנהלים אותה ומניעים את צמיחתה.
 
לדבריו, "תפיסה זו של חשש מהעלאת המס על עשירים והנכונות להעלות את שיעור המס על מאות אלפי עסקים לרוחב כל המגזר העסקי היא שעומדת ביסוד המדיניות האפלייתית בתחום המיסוי במגזר העסקי הקיימת במשק. אין לה שום הצדקה מלבד כנראה מידה מסוימת של התבטלות וסגידה של כמה מקובעי המדיניות כלפי העשירים. "
 
בנוסף, הדגיש לין כי אין הוא מביע תמיכה בהטלת מס על עשירים, אולם הוא מתנגד להמשכה של מדיניות אפלייתית כאילו מאות אלפי חברות עסקיות בשראל אינן חשובות ומי שכן חשוב ומפניו צריך תמיד לחשוש הם דווקא העשירים ביותר.
 
למידע נוסף בתחום זה