נשיא איגוד לשכות המסחר בכנס נשיאות: זכות השביתה אין משמעותה כוח לנהל את המדינה או לשנות את מבנה המשק

באם תשיג ההסתדרות את רצונה, כלכלת ישראל תיסוג לאחור ותהפוך לכלכלה מפגרת: "אם מטרת השביתה אכן תושג, השפעותיה על פעילות המגזר העסקי יהיו מעמיקות ומרחיקות לכת. כושר התחרות מול כלכלות העולם המערבי ייפגע ויתר על כן תיווצר אבטלה סמויה ונסיקה בהוצאות השכר של המעסיקים.
בכנס של נשיאות לשכת המסחר ת"א והמרכז שהתקיים בבוקר ה- 12.01.12 התייחס עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר להתפתחויות האחרונות שהיו בבית הדין הארצי לעבודה בנושא האיום בהשבתת המשק על ידי ההסתדרות.

לין שנכח עצמו והופיע מטעם איגוד לשכות המסחר בבית הדין הארצי לעבודה הסביר לחברי הנשיאות כי הססנות בית הדין לאשר להסתדרות הכללית לפתוח בשביתה כללית ולגרום נזקים כבדים לציבור ולמגזר העסקי נובעת מכך שאין מדובר בסכסוך עבודה במובנו הרגיל. "אין מדובר בשביתה על מנת  לשפר את תנאי העבודה של עובדי קבלן ישירות בתורת שכאלה. הפסול הוא בעילת השביתה עצמה", אמר.

"עילת השביתה אינה לשנות ולשפר את תנאי העבודה של עובדי הקבלן אלא לחייב את המדינה ואת המעסיקים להפסיק להשתמש כליל בשירות עובדי הקבלן. משמעותו של מהלך זה הינה שינוי מבנה התעסוקה במשק ושינוי תפקודו של המגזר העסקי בישראל." 
 
לדבריו, באם תשיג ההסתדרות את רצונה, כלכלת ישראל תיסוג לאחור ותהפוך לכלכלה מפגרת: "אם מטרת השביתה אכן תושג, השפעותיה על פעילות המגזר העסקי יהיו מעמיקות ומרחיקות לכת. כושר התחרות מול כלכלות העולם המערבי ייפגע ויתר על כן תיווצר אבטלה סמויה ונסיקה בהוצאות השכר של המעסיקים.

לין הדגיש כי החוק לא העניק מעולם להסתדרות הכללית את הכוח או הסמכות לנהל את המדינה וכי החוק מעולם לא קבע שההסתדרות מוסמכת להשבית את המשק כל אימת שהיא מוצאת לנכון לעשות כן.

"המאבק עליו הכריזה ההסתדרות הינו שינוי קוטבי בחלוקת הסמכויות והאיזונים שבין רשויות המדינה למגזר העסקי. אי אפשר בשום אופן לקבל את התפיסה על פיה ניתן להכתיב למנהל עסק מתי הוא רשאי להזמין שירותים ומתי הוא חייב לבצע את פעילותו באמצעות העסקה ישירה. המחשבה שאפשר לחייב עסק לבצע את כל פעילותו העסקית באמצעות העסקה ישירה היא הזויה וחסרת אחיזה במציאות. משמעותה הוצאת אלפי חברות לגיטימיות המעניקות שירותים ממעגל העסקים וכמו כן שינוי מבנה התעסוקה הפנימי בכל עסק ועסק."
למידע נוסף בתחום זה