גיוס של מעל 700 מיליון ₪ בחודש דצמבר ומעל 4 מיליארד ₪ בשנת 2011

מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה כחודש דצמבר 33.9% מהשוק. אחריה נמצאות תכלית-אינדקס ודש-איפקס שמחזיקות יחדיו 32.4% מהשוק. פסגות סל ומיטב-מבט מחזיקות כל אחת נתח שוק של 13.7%
לדברי רונן סולומון, מנהל איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. "למרות הפאניקה והפדיונות העצומים בענף קרנות הנאמנות, שוק תעודות הסל צמח בשנת 2011 בלמעלה מ-4 מיליארד ₪ בנטו (יצירות בניכוי פדיונות). בחודש דצמבר 2011 גייס ענף תעודות הסל בנטו סך של קצת מעל 700 מיליון ₪, ומתחילת שנת 2011 גייס הענף סך של 4.1 מיליארד ₪ בנטו (בעיקר בתעודות פיקדון). המדובר בחודש חמישי ברציפות, בהם מצליח שוק תעודות הסל לגייס יותר מאשר הפדיונות, בעיקר בזכותם של משקיעים מוסדיים ומשקיעים מתוחכמים. עיקר הרכישות הן בתעודות פיקדון, שנחשבות כהשקעה סולידית בתקופת משבר. לשם השוואה, בשנת 2010, ניהל ענף תעודות הסל סך של 57.6 מיליארד ₪, תוך גיוס שנתי של 4.5 מיליארד ₪. ההסבר למגמת הצמיחה בשוק תעודות הסל נעוצה בלקוחות המוסדיים שממשיכים לרכוש תעודות סל, על אף הירידות בשווקים, וזאת בשל נזילותן של תעודות הסל בייחוד בתקופת משבר (זאת בניגוד לענף קרנות הנאמנות, שמבוסס בעיקר על משקיעים פרטיים, שרובם מוכרים בפאניקה של הירידות בשווקים).". 
  
"בחודש דצמבר חלה עליה קלה בהיקף הנכסים המנוהל בשוק תעודות הסל, בעיקר לאור המגמה בשווקים. שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש דצמבר 2011 סך של 56 מיליארד ₪, לעומת נובמבר 2011, שאז נוהלו סך של 54.9 מיליארד ₪ (בשיא, ניהל ענף תעודות הסל באפריל 2011 סך נכסים בהיקף של 59.7 מיליארד ₪)." כך ציין סולומון.
 
מבדיקתו של סולומון עולה כי "אנו רואים מתחילת השנה ירידה בהשקעות במניות בארץ. משיעור של 41.8% ל-31.7%, במדדי מניות בחו"ל ישנה עליה קלה, מאחזקות של 15.8% בתחילת שנה עלינו ל-18.2%, באגרות חוב בארץ עלה עליה קלה משיעור של 28.6% ל-31.6%, ועיקר העלייה הינה בתעודות פיקדון שעלו משיעור של 5.1% בתחילת שנה ל-13.3% בסוף השנה. שאר ההשקעות הם בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, תעודות ממונפות ואסטרטגיות וסל מדדים. בחודש דצמבר היה גיוס של 1.1 מיליארד ₪ בתעודות פיקדון. המגייסת העיקרית החודש הינה מיטב-מבט (428 מיליון ₪) ואחריה קסם (400 מיליון ₪). המגייסת העיקרית מתחילת שנה הינה קסם בשיעור ניכר (3.2 מיליארד ₪).
 
לדברי סולומון "מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה כחודש דצמבר 33.9% מהשוק. אחריה נמצאות תכלית-אינדקס מבית דש-איפקס שמחזיקים יחדיו 32.4% מהשוק. פסגות סל ומיטב-מבט מחזיקות כל אחת נתח שוק של 13.7%, והראל סל מחזיקה נתח של 6.4% משוק תעודות הסל". 
למידע נוסף בתחום זה