נשיא איגוד לשכות המסחר בביקורת חריפה על הממשלה וקבינט הקורונה

לקראת ישיבת קבינט הקורונה הערב, יצא עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, בביקורת חריפה על הממשלה וקבינט הקורונה. לדבריו:
"לקבינט הקורונה אין אסטרטגיה מגובשת ונכונה של יציאה מהסגר, ועובדה זו תגרום נזקים בלתי הפיכים למשק ולחברה. גם לאחר חלוף 11 חודשים מאז תחילת המשבר לא לומדים משגיאות העבר וטרם גובשה אסטרטגיה נכונה של יציאה מהסגר. כתוצאה מכך, התועלת של הנהגת הסגר תמחק בחלקה הגדול. השגיאה הכי בולטת היא החזרה למתווה מדורג של יציאה מהסגר, תוך פגיעה בעסקים רבים ובמוקדים חברתיים שונים. אין שום תועלת במתווה מדורג של יציאה מהסגר, על שום שכשאנו חוזרים לאותם דפוסי ההתנהגות קודם הטלת הסגר, התחלואה תחזור באופן בלתי נמנע."

 

"על קבינט הקורונה להפנים שלוש הנחות יסוד: הקורונה תהיה איתנו לפחות עד סוף יוני 2021, ובסבירות גבוהה אפילו עד סוף שנת 2021; מבצע החיסונים, על אף חשיבותו, לא יוכל לבדו לפתור את הבעיה; אנו במצב מלחמה להצלת חיי אדם, ובהתאם לכך צריך לגזור את הצעדים הנחוצים. על כן, כבר היום צריך לגבש מתווה יציאה מלא של כל מגזר העסקים והמסחר ומפעלי התרבות והשירותים לפעילות בתנאי תו סגול מחמיר, תוך שינוי לעומק של דפוסי ההתנהגות של כולם; וכן להטיל מגבלות באופן ברור על כלל החברה. בנוסף, יש גם פתרון פשוט למערכת החינוך".

 

לין מספק 3 דוגמאות לכך:

  • עד סוף יוני שנה זו לאסור כל תפילה במקומות סגורים, כגון מסגדים, כנסיות ובתי כנסת;
  • יש לצמצם את שעות הלימוד במערכת החינוך ולעבור ללימודים במשמרות ברמה של 50% מהתפוסה הרגילה;
  • יש להטיל כללים מחמירים נוספים על כל פעילות תרבותית או כל מסגרת המחייבת התקהלות של אנשים.


לין מדגיש כי "רק בדרך זו יהיה ערך לסגר ורק בדרך זו נוכל להתמודד עם הקורונה, להמעיט בנזקים למשק ולחברה וגם לעשות את הנחוץ כדי להציל חיי אדם".

למידע נוסף בתחום זה