לין לאוצר: שנו את מודל החל"ת

עו"ד אוריאל לין נשיא איגוד לשכות המסחר, שיגר לשר האוצר ישראל כ"ץ, הצעה לשינוי מודל החל"ת מבלי לפגוע במובטלים. "מול יישומה של המדיניות הכלכלית הנוכחית, המתמודדת עם משבר הקורונה, נוצרה בעיית אמת חדשה: העדר מוטיבציה של מובטלים או יוצאי חל"ת לחזור לשוק העבודה. תופעה זו הפכה לאחת הבעיות החמורות הנוגעות למגזר העסקי ולשוק העבודה כולו. ברור לכל כי נחוץ לפרוש רשת מגן לכלל השכירים בישראל, על מנת למנוע מצב בו לעובדים מובטלים לא תהיה אפשרות קיום נאותה."

"יחד עם זאת, הסתבר ששיטת החל"ת הנוכחית יצרה גם מכשלה. היא פגעה במוטיבציה של עובדים רבים לחזור למקום העבודה, גם כאשר מצוי מקום עבודה ויש ביקוש של המעסיק לעובדים; והסיבה לכך ברורה: ברמות שכר נמוכות ההפרש בין המשכורת המוצעת לשבים לעבודה לבין דמי החל"ת הוא אנטי תמריץ להשקעת עבודה על פני חודש ימים. מודל שיפוי מעסיקים בגין החזרת עובדים מחל"ת הסתיים. עם סיום הסגר הנוכחי מעסיקים אשר ישיבו עובדים מחל"ת או יגייסו עובדים לא יקבלו מענק."

נוכח הכוונה להאריך את תקופת רשת הביטחון מעבר ליוני 2021, הצעתי לשנות את מודל החל"ת על מנת שיהיה בו תמריץ אמת לחזור לעבודה ואף חסכון תקציבי ניכר. להלן עקרונות המתווה המוצע:

  1. עובד שמרצונו החופשי מבקש ממעסיקו להוציאו לחלת, אינו מועבר לחל"ת. הוא יחשב כמתפטר.
  2. לחלק מהעובדים השבים לעבודה, ברמות השכר הנמוכות ועל פי דירוג שכר מוגדר, יינתן חלק מהחל"ת.

דוגמא: תקרת שכר מזכה עומדת על 12,000 ₪. עובד הנמצא בחל"ת או מקבל דמי אבטלה, חוזר לעבודה. הוא יזכה לתמריץ מיוחד לתקופה של 6 חודשים. שיעור התמריץ יעמוד על כ- 50% מהסכום שהיה זכאי לו במסגרת החל"ת.
העובד זכאי לחל"ת של 6,570 ₪. הוא יקבל תמריץ של כ-3,300 ₪. כתוצאה מכך, שכרו בפועל לתקופה נתונה יעמוד על 15,300 ₪.
דוגמא נוספת: עובד ששכרו כ- 6,200 ₪ וגילו מעל 28 שנה יזכה לתוספת של 2,200 ₪ לתקופה מוגבלת של 6 חודשים.


על פי ניתוחים, תכנית זו, אם תוצע לתקופה של 6 חודשים, תעודד מאוד שיבת עובדים למעגל העבודה. החיסכון הכספי למדינה עבור העובדים המצויים בחל"ת שיחזרו למעגל העבודה, תוך קבלת התמריץ הכספי יעמוד על 280 מיליון ₪ בחודש, הווי אומר, חיסכון של 1.5 מיליארד ₪ עד לתום חודש יוני 2021.

הנושא בתקשורת

רדיו 100| חותמים שבוע עם יורם מוקדי | 22.1.2021

למידע נוסף בתחום זה