נשיא האיגוד: ביטול הפטור יחזק את הזרמת כוח הקניה ואת הצריכה הפרטית למגזר המקומי בישראל

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, יזם הצעה מקורית: ביטול הפטור ממע"מ בייבוא אישי מקוון תמורת ביטול הפטור ממע"מ על צריכה ביתית של חשמל או מים.


לצורך בחינת הנושא, איגוד לשכות המסחר הזמין מחברת ‘SQ’ למחקר יישומי סקר במדגם ארצי מייצג של 500 משקי בבית יהודים.

הסקר בדק האם נכון לבטל את הפטור מע"מ בייבוא אישי בשני תנאים:

  1. בידיעה שהדבר יסייע ביצירת מקומות עבודה בישראל. בניתוח לפי גילים עולה שהנכונות לביטול הפטור ממע"מ בייבוא אישי גבוהה יותר בקרב גילי 18-29 (48%).
    בחלוקה לפי תחום עיסוק, 62% מאלה שאינם עובדים תומכים במהלך לבטל את הפטור ממע"מ ביבוא אישי, בידיעה שהדבר יסייע ביצירת מקומות עבודה חדשים בישראל. כמו כן 52% מהעצמאים תומכים במהלך זה.
  2. בתמורה לפטור ממע"מ בייבוא אישי יבוטל המע"מ על צריכה ביתית של חשמל או מים. על שאלה זו נרשם נתון דרמטי במיוחד: 71% מהישראלים מוכנים להמיר את הפטור ממע"מ בייבוא אישי תמורת פטור ממע"מ על צריכה ביתית של חשמל או מים.


בעקבות תוצאות הסקר, שיגר לין לשר האוצר, חה"כ ישראל כץ, מכתב ובו מציין כי בהתאם להצעה יושגו כמה מטרות עיקריות:

  1. תמיכה בקיומם של עסקים רבים בישראל.
  2. הזרמת כוח קניה מוגבר למגזר המקומי ויצירת מקומות עבודה.
  3. ביטול האפליה בין האוכלוסיות השונות בישראל, והשגת תמיכה חברתית לשכבות החלשות.


קישורים רלוונטים:

מצ"ב ההודעה המלאה
מצ"ב מכתבו של לין לשר האוצר

למידע נוסף בתחום זה