נשיא האיגוד לשר המשפטים: הקורונה היא כוח עליון

נשיא איגוד לשכות המסחר, עו"ד אוריאל לין, שיגר מכתב (16.7.2020) לשר המשפטים, חה"כ אבי ניסנקורן, בו הוא מבקש להגדיר את מגפת הקורונה כאירוע של כוח עליון.

 

לדברי לין, "יש מקום לתיקון חקיקתי, במסגרת תקנות שעת חרום או בדרך אחרת, המגדיר את מגפת הקורונה כשלעצמה כאירוע של כוח עליון, כמובן תוך בחינת כל מקרה לגופו. החלטה של השופט ברנר בבית המשפט המחוזי, על פיה מגפת הקורונה בכל הקשור ליחסים שבין משכיר לשוכר אינה מהווה כח עליון, יוצרת מבוכה מיותרת בעולם העסקי. תיקון כאמור היה מכניס סדר בסוגיה זו ומצמצם מאוד את המסה של הסכסוכים המשפטיים שנגרמו כתוצאה מהמשבר והועברו להכרעת בתי המשפט. לצדדים יקל יותר אף להגיע להסכמי פשרה בנושא."

 

ככל הידוע, ההלכה של כח עליון נועדה לעשות צדק בין שני צדדים בחוזה אזרחי. אם צד אחד קיבל התחייבות ואין הוא יכול לבצעה, על שום שנוצרה סיטואציה לא צפויה המונעת ממנו לעשות זאת, דוגמת משבר הקורונה, אין הוא אחראי כלפי הצד השני על מה שפורמלית יוגדר כהפרת הסכם. לזה אפשר להוסיף גם כי אם תכלית ההתקשרות החוזית סוכלה – כמו מניעה מאדם להשתמש בנכס - אין זה נכון לחייב שוכר לשלם דמי שכירות עבור התקופה בה נמנע ממנו מלהשתמש בנכס.

 

"כל האלמנטים הקשורים בשימוש בטענת כח עליון מתקיימים במקרה של המגבלות והאיסורים שהוטלו עקב מגפת הקורונה, אותם לא ניתן היה לצפות בשעת עריכת ההסכם. איש לא צפה את מגפת הקורונה. מדובר במגפה חמורה אשר לדעת רבים לא הייתה כחומרתה מזה מאה שנה."

 

"ברור וכל מקרה ומקרה צריך להיבחן לגופו והשאלה היא האם מניעת ביצוע התחייבות על פי ההסכם הייתה תוצאה ישירה מהמגבלות והאיסורים, שהוטלו מכוח תקנות שעת חרום או צווים. אבל, אי אפשר לקבוע שמגפת הקורונה כשלעצמה והמגבלות כחוק שהוטלו כדי למנוע את התפשטותה אינם בבחינת כח עליון. זה גורף, לא הוגן ואינו עומד במבחן ההיגיון."

 

קישורים
מצ"ב המכתב המלא

הנושא בתקשורת

כלכליסט | 22.7.2020

למידע נוסף בתחום זה