חובת עבודה עם מכוני בקרה: הוארכה תקופת ההיערכות לחוק בשנה

חוק התכנון והבנייה קובע כי קיימת חובת בקרה על ידי במכון בקרה לבניה חדשה למגורים שאינם רבי קומות. החל משנת 2018 ניתנה תקופת הערכות ליישום החוק. יישום חוק זה נדחה בשל התפזות הכנסת ב 3 סבבי בחירות והוראת השעה שדחתה את הפעלת המכונים פגה ב 16.6.2020. 

 

ביום 16.6.2020 טרם שתפוג הוראת השעה קיימה הממשלה והכנסת דיונים חפוזים ומצומצמים ואישרה את הארכת תוקף הדחיה להפעלתם בשנה.

 

באיגוד לשכות המסחר פועלת חטיבת מכוני בקרה מורשים. החטיבה דרשה משר הפנים ומהכנסת לסיים את תקופת ההיערכות באופן מיידי ולהורות על חובת עבודה עם מכוני הבקרה על פי הקריטריונים שהוגדרו בחוק (מבני מגורים עד 29 מ'), מהסיבות הבאות:

  1. הקלת העומס הרגולטורי לרשויות הרישוי: כאשר יש לחץ של בקשות עקב התפשטות נגיף הקורונה, זו דווקא הזדמנות שלא להעמיס עוד על הרשויות, אלא לאפשר למכוני הבקרה לפעול עבור היזמים, להסדיר את הליך הרישוי ולזרז את לוחות הזמנים (מכון הבקרה מחויב לאשר תכן תוך 30 יום).
    נוסף לכך, החוק קבע עם החלת החובה, לעבוד עם מכוני הרישוי רק עבור בקשות חדשות להיתר שיוגשו לאחר תאריך כניסת החוק לפועל, כך שתחלוף כשנה עד שהפרויקט הראשון יקבל היתר בניה ויתחיל לעבוד בפועל עם מכון בקרה. זהו די והותר זמן התארגנות ודוחה גם את טענת הקורונה.
  2. שלום הציבור ובטחונו: פעילות מכוני הבקרה כגופים מקצועיים ובלתי תלויים תצמצם את הסיכון להתרחשות אסונות, שלדאבוננו עם הזמן לא פוחתים. בקרת תכן וביצוע של גורם מקצועי נוסף מפחיתה את הטעויות והאלתורים, מפחיתה את הסכנה ומגבירה את בטיחות המשתמש במבנה.
  3. אפשרות לשלילת ההסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות: מכוני הבקרה קיבלו הסמכה בינ"ל מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות. אולם, הרשות נדרשת לבצע בדיקות של עבודת המכונים כדי לאשר המשך הסמכתם, ומאחר והם אינם עובדים בפועל- הרשות לא יכולה למדוד אותם במהלך ביצוע. לכן, חלק מהמעבדות יאבדו את הסמכתם במהלך השנה הקרובה.
  4. פגיעה מתמשכת במכוני הבקרה שהוקמו: המכונים השקיעו משאבים עצומים בהתבסס על תכנית עסקית לפיה ההכנסות שיתקבלו מפעילותם כמכוני בקרה, יחלו להחזיר את ההשקעות הכבירות שהשקיעו החל משנת 2018 וזאת תוך ויתור על פעילות עסקית חלופית. לאור העיכובים פנו המכונים לבית המשפט (עת"מ 65473-02-19) שהביע את עמדתו כי על הממשלה לשקול את הגדלת התמיכות למכוני הבקרה בעקבות התמשכות התקופה הוולונטרית והמלצה זו רשומה בפרוטוקול הדיון. אי לכך, במידה ויוחלט על הארכת תקופת ההיערכות, אנו דורשים לכרוך את ההחלטה בהעלאת גובה רשת הביטחון הכלכלית למכונים (כפי שהובטח בפגישות עם מינהל התכנון), וזאת כדי למנוע קריסה סדרתית של מכונים וגדיעת הענף לחלוטין.
  5. מינהל תקין: אסון ורסאי התרחש בשנת 2001, ובשנת 2004 הגישה וועדת זיילר את מסקנותיה. אנחנו כמעט 20 שנה אחרי האסון- ועדיין לא עשינו מה שנדרש כדי להבטיח שמירה על חיי אדם. כעת, מוצע ע"י משרד הפנים שהחוק יוארך בשנה שלמה על בסיס טיעונים ריקים מתוכן, ולא מתייחס למהות השמירה על חיי אדם והעלאת איכות הבניה.

 

נשיא האיגוד אוריאל לין אמר בדיון בוועדת הפנים כנסת בנושא כי יש לזכור שמדובר בחיי אדם. "אין ספק שמכוני הבקרה צריכים להיות כשירים מבחינה מקצועית , ומנקודת הנחה זו בואו נפסיק את תהליך הדחיות על גבי דחיות על גבי דחיות. זהו סיפור ישראלי עצוב וטראגי. חיים משל מאות אנשים ינצלו. אין חוכמות, אם חושבים שמכוני הבקרה ישפרו את איכות הבנייה ויחסכו בחיי אדם חייבים לעשות את זה לחובה. לגבי הדרישה לאחריות מקצועית, ברור שצריך להבטיח את הרמה המקצועית."


כאמור, ביום 16.6.2020 אישרה הכנסת את הצעת שר הפנים להאריך בשנה נוספת את תקופת ההערכות של כניסת החוק לתוקף.
באיגוד לשכות המסחר אומרים כי מדובר בזילות ביישום החוק בהתאם להחלטת הממשלה ולוועדה מקצועית, המשרת אינטרסים צרים על חשבון בטחון הציבור. למעלה מ 15 שנים עברו מאז שוועדת זיילר הגישה המלצותיה, בדבר הצורך באבטחת איכות הבנייה כדי למנוע אסונות, ושוב אנו עדים לדחייה צינית של החוק.

ידיעה בנושא באתר דה-מרקר ביום 15.6.2020

צפו בנשיא האיגוד בוועדת פנים והגנת הסביבה שהתקיימה ביום 16.6.2020

למידע נוסף בתחום זה