יו"ר איגוד חברות האשראי באיגוד לשכות מסחר אל נגיד בנק ישראל : על בנק ישראל להעמיד את הכלי המוניטרי של הלוואות לבנקים גם לנותני האשראי הגדולים שאינם בנקאיים

מיכה אבני, יו"ר איגוד חברות האשראי באיגוד לשכות מסחר פנה הבוקר אל נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון, כי בנק ישראל יתערב בדחיפות ויעמיד את הכלי המוניטרי של הלוואות לבנקים גם לנותני האשראי הגדולים שאינם בנקאיים (לרבות במתכונת של Pass-Through) , והנחיות לבנקים אודות העמדת מימון לנותני האשראי הגדולים שאינם בנקאיים.

 

מהמכתב עולה כי "בנק ישראל פרסם הודעה לעיתונות לפיה הוועדה המוניטרית החליטה ב-6 לאפריל 2020 להפחית את הריבית ב-0.15 נקודות אחוז לרמה של 0.1% וכן החליטה הוועדה בין השאר על הפעלת כלי מוניטרי חדש: מתן הלוואות מוניטריות לבנקים לטווח של שלוש שנים בריבית קבועה של 0.1% כאשר ההלוואות מותנות במתן אשראי לעסקים קטנים וזעירים. בהתאם להתייחסות כבודו לצעדים אלה, הפחתת הריבית ל-0.1% תביא באופן מיידי להפחתה, גם אם קטנה, בעלויות האשראי של משקי הבית והעסקים, ותתמוך בהתאוששות הפעילות הכלכלית ביציאה מהמשבר ומדובר בצעד נדרש לאור עוצמת הפגיעה הריאלית שהמשק ספג, והוא ישלים את הצעדים האחרים עליהם החליט בנק ישראל ובהקשר זה, בין השאר, מתן הלוואות שמותנות בהעמדת אשראי על ידי הבנקים לעסקים קטנים וזעירים."

 

"אדוני - בשעת משבר קריטית זו, בה כולנו פועלים בצוותא חדא, כתף אל כתף, במטרה להיאבק בנגיף הקורונה, אנו מבקשים להאיר את עיניך, לנקודה, שנראה כי נשמטה מהתייחסות בנק ישראל, ונוגעת בחשיבות של שוק האשראי שאינו בנקאי לכלכלת ישראל, למשקי הבית ולעסקים באשר הם ולעוסקים, ובעיקר לעסקים הקטנים והזעירים, וחשיבות התמיכה במגזר פעילות זה, כדי לקיים את הכלכלה הישראלית כאמור."

 

הוסיף ואמר, "אנו מוצאים שבצוק העתים שומה עלינו להימנע מניהול דיון עקר אודות תחושות לא נוחות שעולות מכך שבפועל, היקף מקורות האשראי המועמדים לטובת השוק שאינו בנקאי צומצם תוך שעלותו עלתה בשיעור מוערך של כ-1%, באופן, שעובדתית ותוצאתית, לא רק שאינו משרת את טובת ציבור העסקים ומשקי הבית עליהם מבקש כבודו להגן, בשעת השברון והקושי הגדולים ביותר שלהם, אלא פוגעים בתחרות ובציבור האמור בצורה הקשה ביותר ובתקופה הכי לא מתאימה לכך. זה הזמן לאפשר לתחרות (שלה ייחל המחוקק את הסדיר את פעילות נותני האשראי שאינם בנקאיים והחיל עליהם חובות בדומה לגופים מוסדיים) לעשות את שלה. זה לא הזמן לבחון אם תחושות אלה הנן רק בגדר תחושות בטן. זה הזמן לפעול ולהציל את העסקים הקורסים. זה הזמן למנהיגות של אדוני, והתערבות בנושא זה, בדחיפות!"

 

"משכך, אנו קוראים להתערבות דחופה של בנק ישראל והעמדת מקורות אשראי באופן ישיר לנותני האשראי הגדולים כמפורט לעיל ובכלל זה באמצעות הנחיות ברורות של בנק ישראל לבנקים אודות דרך הפעולה הנאותה המצופה מהם לנוכח המשבר הקשה הפוקד את ארצנו ואת העולם."

 

להסברים ולהרחבות בנושא ניתן לפנות אל רונן סולומון מנהל תחום שוק ההון באיגוד לשכות המסחר למספר 050-7746532.

 

מצ"ב פנייה מלאה בקובץ PDF

למידע נוסף בתחום זה