לין למנדלבליט: משרד הפנים מעלה את מס הארנונה במחשכים ומאשר בקשות חריגות להעלאת מס הארנונה מבלי ליידע את ציבור משלמי המסים

אין תקדים לכך שמדינה ומי מרשויותיה עלה מסים ואין היא מודיעה על כך בצורה נאותה לציבור; אבל זהו בדיוק המצב כיום בכל הקשור לאישורים של העלאות חריגות של מס הארנונה על פי בקשות של הרשויות המקומיות.

בעקבות כך, פנה עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, למנכ"ל משרד הפנים בתאריך 2.7.19 בבקשה לפרסם את ההחלטות הנוגעות לבקשות הרשויות המקומיות להעלאות חריגות בארנונה.

כידוע, יש 97 בקשות באשר לשנת 2019 ועוד בקשות בקנה באשר לשנת 2020.

מנכ"ל משרד הפנים התעלם מפנייתו של לין. בשל כך, פנה לין ליועמ"ש ד"ר אביחי מנדלבליט בדרישה כי יורה על משרד הפנים לבצע פרסום כאמור.

מצ"ב פנייתו של לין ליועמ"ש.

למידע נוסף בתחום זה