עו"ד שושנה רבינוביץ' | בעלת משרד עו"ד שושנה רבינוביץ' | מאמרי דעה | 21/01/2019

תיקון לחוק הגנת הצרכן: תנאי ביטול של שירותי תיירות בחו"ל: על פי בחירת הצרכן

חוק הגנת הצרכן מעניק לצרכן בישראל הגנה רחבה, המאפשרת לו לבטל עסקאות גם ללא סיבה נראית לעין ובפרט כאשר מדובר בעסקת מכר מרחוק, בה ההתקשרות מבוצעת בטלפון או באינטרנט ללא נוכחות פיסית של הצרכן. בעסקת מכר מרחוק שעניינה מתן שירות, הצרכן יכול, ככלל, לחזור בו ולבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשייתה. הוראה זו חלה גם על שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי (כל אלה מוגדרים כשירותי תיירות) למעט במקרים בהם מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמורים שירותי התיירות להינתן.

 

בשנים האחרונות, לאור ריבוי של חבילות הנופש והטיסות המוזלות המשווקות לצרכנים בישראל על ידי חברות בינלאומיות באמצעות נציגיהם בישראל, השמיעו העוסקים הישראלים ביקורת על ההסדרים בחוק אשר, לטענם, מפלים אותם לרעה, שכן, בעוד שהעוסק הישראלי כפוף לחובה לאפשר ביטולי עסקאות בתשלום דמי ביטול מזעריים (גם אם השירות מוצע על ידי גורם שאינו נמצא בישראל), עוסקים מתחרים מחו"ל, שהחוק הישראלי כביכול לא חל עליהם, יכולים להציע עסקאות זולות יותר, ללא אפשרות ביטול.

 

המחוקק הישראלי קיבל את טענת העוסקים הישראלים, הכיר בכך שמדובר בתחרות בלתי הוגנת ותיקן את הוראות החוק. התיקון החדש, אשר ייכנס לתוקף ביום 6.2.19, יאפשר לעוסק הישראלי להציע לצרכן עסקה למתן שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל, הכוללת את תנאי ביטול העסקה הקבועים בחוק הישראלי או את מדיניות הביטול של נותן השירות בחו"ל (שאינו בהכרח מאפשר ביטול או קובע תנאי ביטול שונים מאלה הנהוגים בישראל), וכך למעשה יוכל גם הנציג הישראלי של אותו עוסק זר להציע עסקאות מוזלות ללא אפשרות ביטול.

 

תנאי להצעת החלופות הוא גילוי מלא ומראש של שתי החלופות בעת שלב השיווק וטרם ההתקשרות. אם המדיניות של החברה הזרה כוללת זכות ביטול יש לפרט מה היא כוללת: האם ישנם דמי ביטול, האם מקבלים החזר כספי, תוך כמה זמן ניתן לבטל וכדומה. במקרה של עסקאות מכר מרחוק המתבצעות באמצעות האינטרנט יש לפרסם את מדיניות הביטול גם באתר.

 

התיקון מדגיש כי מדובר בשירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל – ולעניין רכישת כרטיס טיסה מישראל או אליה הכוללת חניית ביניים מחוץ לישראל, לא יראו בקטע הטיסה מיעד ביניים ליעד ביניים אחר או ליעד הסופי, שירות הניתן במלואו מחוץ לישראל.

 

אי עמידה בהוראות החדשות חושפת את העוסק לעיצום כספי של 22,000 ₪ בגין כל הפרה. כמו כן, ניתן לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק עד לסך של 10,000 ₪, אם עוסק לא ביטל את העסקה בהתאם לתנאי ביטול שבחר. חשוב להדגיש כי על העוסק הישראלי מוטל הנטל להוכיח כי אכן גילה את מדיניות הביטול של העוסק הזר.

 

התיקון נועד לאפשר תחרות הוגנת בין נותני שירותי תיירות ולהשאיר בידי הצרכן את הבחירה האם לבחור בעסקה זולה (אך בתנאי ביטול נוחים פחות, אם בכלל) או בעסקה יקרה יותר עם אפשרויות ביטול, כאשר החוק מדגיש את חובת הגילוי ומאפשר לצרכן לבחור מה מתאים לו.

 

התיקון כאמור מאפשר אמנם להציע שירותי תיירות תחרותיים ואטרקטיביים לצרכן הישראלי תוך שחרור מהוראות חוק הנוקשות, אך יש לזכור שאם הצרכן לא מעוניין במדיניות הביטול של נותן השירות מחוץ לישראל, הנציג הישראלי חייב למלא אחר הוראות החוק בישראל ובכלל זה לבטל את העסקה ולתת החזר כספי. במקרה כזה, העוסק הישראלי סופג למעשה את העלות של ביטול העסקה, ובכדי למזער נזקיו, עליו לדאוג שמציע השירות בחו"ל יחזיר לו את ההפרש, כאשר בפועל לא בטוח שזה אפשרי, שכן נותן השירות הזר לא ממהר לשנות את תנאי העסקה עבור השוק בישראל. אפשרות אחרת הינה שהעסק יציע בעבור אותם שירותי תיירות – מחיר הכולל אפשרות ביטול (ומגלם בתוכו הפסד צפוי) ומחיר עבור השירות כפי שהוצע על ידי נותן השירות בחו"ל ( ללא דמי ביטול או עם תנאי ביטול פחות נוחים).

***

האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. ההסבר של  הוראות  החוק  הינו  תמציתי  ואינו כולל את כל ההוראות. לקבלת ייעוץ משפטי במקרה  ספציפי יש לפנות לעורך דין.

עו"ד שושנה רבינוביץ הינה עורכת דין העוסקת בדיני צרכנות, משפט מסחרי ודיני מסחר בינלאומי.

shosh@law-sr.co.il ,www.law-sr.co.il רחוב אחד העם 35 תל אביב 03-7266111

משרדנו מעניק ייעוץ משפטי לעסקים בינוניים וקטנים,  מבצע בקרה וציות ועומד לרשות העסק באופן שוטף בכל שאלה או סוגיה.  

למידע נוסף בתחום זה