עו"ד שושנה רבינוביץ | בעלת משרד עו"ד שושנה רבינוביץ' | מאמרי דעה | 24/06/2018

עוסקים: מעתה תחויבו לפרט את התשלום הקבוע לצרכן בעסקה מתמשכת

בתאריך 24.6.18 נכנס לתוקף תיקון 54 לחוק הגנת הצרכן שעניינו חובת פירוט סכום התשלום הקבוע בעסקאות מתמשכות.

עיקר התיקון: שקיפות בדבר פירוט תשלום קבוע

עסקאות מתמשכות הן עסקאות בהן הצרכן עושה שימוש במוצר או בשירות לאורך תקופה, כגון שירותי תקשורת (טלפון נייח ונייד) שירותי כבלים או לווין ( טלוויזיה), צריכת חשמל, מים או גז. מעבר לתשלום בגין היקף השימוש בשירותים או טובין אלו, שמשתנה כמובן מעת לעת, גובות החברות לעיתים גם תשלום קבוע, בין אם נעשה שימוש בפועל במוצר או בשירות ובין אם לאו.

התשלום הקבוע נובע לעיתים מאספקת התשתית המאפשרת את מתן השירות ואין בו, כשלעצמו כל פסול.

התיקון מבקש להגביר את השקיפות של החיובים הקבועים שעל הצרכן לשלם. לפי כך, קובע התיקון כי על העוסק חלה חובה לפרט בחשבונית או בהודעת התשלום הנשלחת לצרכן את מרכיבי התשלום הקבוע ואת סכומם.

"תשלום קבוע" מוגדר ככל תשלום נפרד מהתשלום על פי היקף הצריכה או השימוש שעושה הצרכן בטובין או בשירותים שהעוסק מספק לו או תשלום נלווה לתשלום על פי היקף צריכה. אין כל משמעות  לכינוי של אותו תשלום נלווה. יש לפרט כל סכום  מעבר לתשלום על פי צריכה.

 

תחולה

חובת הפירוט תחול על כל חשבונית או הודעת תשלום שמונפקת מיום התחילה ואילך.

 

הסנקציות בגין אי מילוי ההוראה

עוסק שאינו מציין את התשלום הקבוע בנפרד בחשבונית או בהודעת התשלום חשוף לעיצום כספי של 22,000 ₪.

מעבר לכך, מאפשר התיקון סנקציה קשה ומידית: עוסק שלא ציין את פירוט התשלום הקבוע, לא יהיה רשאי לגבות את אותו תשלום.

 

לצפייה בתיקון 54 לחוק הגנת הצרכן 

***

האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. ההסבר של הוראות החוק הינו  תמציתי ואינו כולל את כל ההוראות. לקבלת ייעוץ משפטי במקרה  ספציפי יש לפנות לעורך דין.

עו"ד שושנה רבינוביץ הינה עורכת דין העוסקת בדיני צרכנות, עיצומים כספיים, משפט מסחרי ודיני מסחר בינלאומי.

shosh@law-sr.co.il ,www.law-sr.co.il 03-7266111

למידע נוסף בתחום זה
המידע המפורסם כאן הועבר במלואו על ידי המפרסם והינו באחריותו הבלעדית של המפרסם. ללשכת המסחר אין ולא תהיה שום אחריות, לנכונות המידע המפורסם ו/או לטיב השרות של העסק האמור.