עו"ד גיל נדל | ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים | מאמרי דעה | 22/02/2018

מתי יחול מע"מ אפס על שירותי הובלה ושילוח בינלאומי?

החלטת מיסוי 4973/18 בתחום מס ערך מוסף - שיעור המס על שירותי הובלה ושילוח בינלאומי:

לאחרונה, התקבלה החלטת החטיבה המקצועית ברשות המסים לפיה על שירותי הובלה ושילוח בינלאומי יחול מע"מ בשיעור אפס, בהתאם להוראות סעיף 30(א)(11) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "חוק המע"מ").

ההחלטה ניתנה במסגרת בקשה לאישור כי על שירותים הניתנים על ידי חברה מסוימת ללקוחותיה, יחול מע"מ אפס.

הבקשה הוגשה על ידי חברה שעוסקת בהובלה ושילוח מטענים, מהארץ לחו"ל ולהפך. שירותי ההובלה והשילוח הבינלאומיים בארץ ניתנים על ידי עובדיה הישירים של החברה ורכבי החברה. בחו"ל, השירותים ניתנים באמצעות קבלן משנה. החברה אמונה על איסוף המטען מכתובת הלקוח בארץ או בחו"ל, העברתו את כל הליכי היבוא או היצוא, ושילוחו של המטען עד להגעתו ליעדו הסופי. השירותים ניתנים הן ללקוחות פרטיים והן ללקוחות עסקיים.

 

להלן עיקרי החלטת החטיבה המקצועית ברשות המסים בנושא:

הסדר המס ותנאיו:

סעיף 30(א)(11) לחוק המע"מ קובע מע"מ בשיעור אפס על "הובלת מטענים בדרך האוויר או הים מישראל ואליה". בהתאם לכך, מע"מ בשיעור אפס יחול על הובלה בינלאומית של טובין, לרבות הובלה באמצעות חברת בלדרות.

 

שני מצבים אפשריים במתן שירותי הובלה בקשר ליבוא טובין:

1) הובלה מחו"ל עד לחצרי הלקוח בישראל- כאשר על פי תנאי ההתקשרות בין המוביל למזמין ההובלה הטובין יימסרו ללקוח בחצריו בישראל (door to door), מע"מ בשיעור אפס יחול על מלוא מרכיב ההובלה;

אם המוביל הבינלאומי מתקשר עם עוסק מקומי לטובת שירותי הובלה מנמל היבוא ועד לחצרי הלקוח בישראל, על מרכיב זה של השירות יחול מע"מ מלא, אלא אם תמורת השירות היא חלק מערך הטובין, שנקבע כאמור בסעיפים 129 עד 133ט לפקודת המכס ואז יחול מע"מ בשיעור אפס, שהרי אז כבר שולם בגין השירות מע"מ במסגרת מסי היבוא כחלק מערך הטובין לצרכי מכס. המוביל המקומי יוציא חשבונית מס בשיעור אפס או בשיעור מלא, בהתאם לאמור לעיל.

2) הובלה מחו"ל עד לנמל היבוא בישראל- כאשר על פי תנאי ההתקשרות בין המוביל למזמין ההובלה מתחייב המוביל לשנע את הטובין עד לנמל היבוא בלבד - יחול מע"מ בשיעור אפס. יובהר, כי על מרכיב ההובלה בתוך שטח מדינת ישראל, מנמל היבוא ועד לחצרי הלקוח, יחול מע"מ מלא.

 

שני מצבים אפשריים במתן שירותי הובלה בקשר ליצוא טובין:

1) כאשר ההתקשרות כוללת שירותי הובלה שתחילתם בחצרי היצואן בישראל וסיומם בחו"ל - על כלל מרכיבי ההובלה יחול מע"מ בשיעור אפס, בין אם מזמין השירותים הוא היצואן או הלקוח בחו"ל.

2) כאשר ההתקשרות אינה כוללת את שירותי ההובלה מחציריו של היצואן לנמל היצוא ושירות זה ניתן במסגרת התקשרות נפרדת עם מוביל מקומי - יחול מע"מ בשיעור מלא על מרכיב ההובלה בתוך ישראל.

 

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.

למידע נוסף בתחום זה
המידע המפורסם כאן הועבר במלואו על ידי המפרסם והינו באחריותו הבלעדית של המפרסם. ללשכת המסחר אין ולא תהיה שום אחריות, לנכונות המידע המפורסם ו/או לטיב השרות של העסק האמור.