עו"ד שושנה רבינוביץ | בעלת משרד עו"ד שושנה רבינוביץ' | מאמרי דעה | 23/04/2017

סוף לסוף העונה? נקודות למחשבה בעקבות תזכיר חוק הגנת הצרכן בנושא מבצעים

תזכיר החוק להגנת הצרכן מבקש לקבוע כמה זמן מוצר או שירות יכולים להיות מוצגים במבצע וכמה זמן הם חייבים להיות מוצגים במחיר רגיל לפני המבצע ולאחריו. מטרת החוק ראויה וחשובה, אולם היא מותירה מספר קשיים בתיקון המוצע. 

בימים אלה הוצג לעיון הציבור תזכיר חוק אשר אם יתקבל, יחולל שינוי משמעותי בחוויית הקנייה של הצרכן בישראל. מדובר בתיקון לחוק הגנת הצרכן המבקש  לקבוע כמה זמן מוצר או שירות יכולים להיות מוצגים במבצע וכמה זמן הם חייבים להיות מוצגים במחיר רגיל לפני המבצע ולאחריו.

נכון להיום, החוק לא נותן מענה מדויק לסוגיה זו וכתוצאה מכך נושא המבצעים בישראל פרוץ. ישנם מוצרים שתמיד מוצגים "במבצע", ועל כן נשאלת השאלה - האם מדובר במבצע אמיתי? הרי  אף אחד לא זוכר מה היה המחיר  לפני המבצע או אם היה כזה בכלל. על כן, טוב שהרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, יוזמת התיקון, עושה סדר בעניין. יחד עם זאת, ישנן לא מעט סימני שאלה וקשיים בתיקון המוצע:

1. התיקון קובע כי לפני שמוצר יוצג במחיר מבצע יש להציגו למכירה במחיר רגיל לפחות 30 ימים עוקבים ובצמוד לאותו מבצע. במהלך אותם ימים ניתן להעלות או להוריד את המחיר אך אין לקרוא לזה "מבצע".

אין ספק כי המחיר הרגיל חייב להיות המחיר בו המוצר הוצע לצרכן. יחד עם זאת, קביעת תקופה של חודש לפחות תקשה על העוסקים להגיב בזריזות להרגלי צריכה של ציבור הצרכנים בשוק תחרותי. התיקון ישפיע על אסטרטגיות שיווק, תכנון כלכלי ומגביל את חופש הפעולה של העוסק.

כמו כן, על אף שהתיקון מאפשר לשנות מחירים גם טרם יציאה לתקופת מבצע, יש בכך קושי אופרטיבי: ראשית, כאשר המוצרים במבצע - ניתן להציג את מחירי המבצע על גבי שלט בצמוד אליהם. לעומת זאת, אם אין מדובר במבצע, חלה חובה להציג את המחיר על גבי כל מוצר ומוצר. זוהי עבודה שדורשת זמן ומשאבים ועוסק יחשוב פעמיים לפני שישנה מחיר לתקופה קצרה כאשר אין הוא יכול ליהנות מן ההקלות הקיימות בעניין הצגת מחירי מבצע. שנית, האיסור לקרוא לשינוי מחיר רגיל - "מבצע"  יקשה על הפעילות השיווקית של העוסק. הרי, כל פרסום אשר ירמז על הורדת מחיר ייחשב למבצע וזה יהיה בניגוד להוראת החוק. נראה איפה כי על אף הניסיון של המחוקק להשאיר בידי העוסק חופש פעולה מסוים, לא יהיה לו כל תמריץ להוריד מחירים במשך 30 ימים, דבר שלא בהכרח לטובת הצרכן.

2. תקופת המבצע תהיה לא יותר מ-45 ימים ברצף ובכל מקרה במהלך שנה קלנדרית סך משך הזמן בו הוצע מוצר במבצע לא יעלה על משך הזמן שאותו מוצר הוצע במחיר רגיל. עוד  מציע התיקון כי במשך תקופת המבצע (45 ימים) ניתן לעשות מבצעים עוקבים שונים. אם במהלך תקופה זו חוזרים למחיר רגיל לזמן קצר ולאחר מכן ממשיכים את המבצע, אותם ימים  בו המוצר הוצג  במחיר רגיל יחשבו במניין הימים של המבצע. לאחר 45 ימים, חובה לחזור לתקופה של 30 ימים לפחות בה המוצר מוצע במחיר רגיל.

הוראות אלה הן נוקשות מדי. עוסק יהיה חייב לתכנן זמן רב מראש את המבצעים מבלי יכולת תמרון או גמישות. כאמור השוק הקמעונאי הינו דינמי ויש להגיב במהירות על התנהגות הצרכנים. עוסק אמנם מנהל תחזית מכירות אך חייב להשאיר לעצמו חופש לשנות מחיר במקרה שהמוצר אינו נמכר כמצופה. התיקון ימנע זאת ממנו.

 

3. לגבי מוצרים עונתיים (המוגדרים כמוצרים שמוצעים למכירה עד לתקופה של שלושה חודשים או ש-80% מסך כלל המכירות שלהם בשנה קלנדרית נמכרו בתקופה של עד שלושה חודשים עוקבים) מוצע לא להגביל את משך זמן תקופת המבצע באופן גורף אלא לקבוע כלל לפיו סך משך תקופת המבצעים לא יעלה על התקופה בה המוצר הוצע למכירה בתנאי מכירה רגילים.

גם כאן, העוסק יקשה עד מאד למלא אחר הוראות החוק מבלי שזה יפגע בהתנהלות העסקית התקינה שלו. ולו לשם דוגמא: עוסק שהזמין תחפושות לפורים שהגיעו באיחור רק חודש ימים לפני החג, על מנת שיוכל לצאת למבצע עוד לפני החג, ייאלץ להציע אותם במחיר רגיל לפחות שבועיים ורק אז יוכל לצאת למבצע. הוא ימצא עצמו בשוק תחרותי בו רוב המוכרים מציעים את הסחורה כבר קודם לכן במחיר מיוחד, אך הוא מנוע  מלהתאים עצמו לתנאי השוק ובכך מפסיד קהל לקוחות יקר. 

4. מוצע כי הסנקציה בגין הפרת אחת ההוראות החדשות הינה עיצום כספי מוגדל בסך של 45,000 ₪. החוק כיום קובע כי בגין הפרות הקשורות למכירה מיוחדת ניתן להטיל עיצום של 22,000 ₪. על כן לא ברור מדוע הוצע להתייחס להוראות המשלימות באופן מחמיר יותר. 

בנוסף, התיקון בנוסחו כעת אינו נותן פתרון למוצרים המוצעים במחיר מוזל לתקופה קצרה  כגון חיסול מלאי, מכירה של סוף יום או מבצע של סוף שבוע. עם זאת, הוצע כי הממונה על הרשות להגנת הצרכן רשאי לפטור מוצרים, שירותים או סוגי עסקאות  מהוראות התיקון.

נראה איפה כי על אף הצורך להסדיר את תחום המבצעים ההצעה הנוכחית עדיין אינה מעשית ויעילה. על מנת לאפשר לעוסק היתכנות כלכלית נאותה, מוצע לאפשר תקופה חזרה למחיר רגיל לתקופה קצרה יותר של 10 ימים, להחריג בחקיקה ראשית מבצעי סוף יום, סוף שבוע או קצרי מועד עד 3 ימים וכן לפשט את המנגנון המוצע בעניין מוצרים עונתיים.

יודגש כי הרשות קיבלה חלק מהערות איגוד לשכות המסחר אך יש לקוות כי בדיוני הוועדה בנושא הצעת החוק יוכנסו תיקונים מתבקשים נוספים.

 

 ***

האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי במקרה  ספציפי יש לפנות לעורך דין.

כותבת המאמר הינה עו"ד שושנה רבינוביץ', עורכת דין העוסקת בדיני צרכנות, משפט מסחרי ודיני מסחר בינלאומי.

לסקירה נוספת של ערעורים על החלטת הרשות נתן לקרוא באתר www.law-sr.co.il

לייעוץ משפטי ניתן לפנות: shosh@law-sr.co.il  רחוב אחד העם 35 תל אביב 03-7266111

למידע נוסף בתחום זה
המידע המפורסם כאן הועבר במלואו על ידי המפרסם והינו באחריותו הבלעדית של המפרסם. ללשכת המסחר אין ולא תהיה שום אחריות, לנכונות המידע המפורסם ו/או לטיב השרות של העסק האמור.