עו"ד סיגל סודאי | מנהלת האגף ליחסי עבודה באיגוד לשכות המסחר | מאמרי דעה | 07/03/2017

חשיבות מסירת תלוש שכר לעובד

שבע שנים לאחר כניסתו לתוקף של אחד התיקונים החשובים והמשמעותיים ביותר בעשור האחרון בדיני העבודה, תיקון חוק הגנת השכר המוכר כתיקון 24, במסגרתו הוסדר מחדש וחוזק מאוד מעמדו של תלוש השכר,  נראה כי סוגיית מסירת תלוש שכר לעובד, המשקף לאשורו את השכר שמגיע לעובד ואת יתר זכויותיו, הינה מאחורינו ומהווה מצב שגרתי ומובן מאליו ביחסי העבודה. אלא שאף על פי שמרבית המעסיקים אכן מקפידים לקיים את החוק ומוסרים תלוש שכר תקין לעובדיהם, עדיין קיימים מקרים בהם מעסיקים לא מקפידים על קיום החוק.

 

תופעה זו קיימת בעיקר בקרב מגזרי עבודה מוחלשים, בקרב עובדים בעבודות מזדמנות כגון סטודנטים וחיילים משוחררים, או בעובדים המצויים במהלך השנים הראשונות לכניסתם למעגל העבודה, עובדים אשר עבודתם מתאפיינת בתחלופה וניידות תכופה ובתקופות העסקה קצרות.

 

חשוב להדגיש, כי מעבר לעניין האישי שלנו כמעסיקים, אנו חייבים להיות ערים ורגישים דווקא לנזק העלול להיגרם לעובדים במישור יכולתם לממש את זכויותיהם המהותיות.

 

לתלוש השכר חשיבות רבה. תלוש השכר מהווה תנאי הכרחי למימוש זכויות העובד: בהתנהלות השוטפת מול המעסיק; בקשר לקבלת גמלאות מן המוסד לביטוח לאומי.

 

בהתנהלות השוטפת מול המעסיק - תלוש השכר משמש אמצעי בקרה ופיקוח בידי העובד עצמו. התלוש מאפשר לעובד, לבדוק ולוודא כי אכן קיבל את מלוא הזכויות, המגיעות לו על פי הדין, ואם מצא שלא, יש באפשרותו לפנות למעסיק על מנת שיתקן את הדרוש.

 

בנוסף, התלוש מכיל נתונים בדבר תשלומי המעסיק עבור תנאים סוציאליים שמועברים לקופת הגמל, כך מתאפשר לעובד לבדוק האם סכומי ההפקדה ששולמו בעדו בקופה אכן נכונים.  בנוסף, מאחר שהתלוש מצלם תמונת מצב עדכנית של הזכויות העומדות לרשותו באופן מצטבר, כך מתאפשר לו לדעת ברגע נתון כמה ימי חופשה נוצלו על ידו ומהי היתרה העומדת לרשותו.  שיקוף כזה מאפשר לעובד לכלכל את צעדיו ביתר זהירות ולהימנע מלהיכנס ליתרה שלילית אם אינו חפץ בכך.

 

במימוש זכויותיו מול הביטוח הלאומי-  תלוש השכר מהווה תנאי הכרחי שבלעדיו עובד לא יוכל או יתקשה מאוד לממש את הזכויות המגיעות לו כעובד מן המוסד לביטוח לאומי ולקבל גמלאות מחליפות שכר בעיתות שהוא נזקק לכך.

 

מאחר שגמלאות מחליפות שכר מן הביטוח הלאומי כגון; דמי אבטלה, תגמולי מילואים, דמי לידה, שמירת הריון, דמי פגיעה בעבודה ועוד, מותנות בתקופת עבודה או בתקופת הכשרה מסוימת (משך תקופת עבודה מינימאלי שבעדה משולמים דמי ביטוח לאומי) תלוש השכר אשר כולל פרטים בדבר תאריך תחילת העסקה של העובד והוותק המצטבר שלו אצל המעסיק או במקום העבודה, מהווה מעין תעודת ביטוח וראיה הכרחית להוכחת היותו עובד ולהוכחת תקופת ההכשרה הנדרשת בחוק לצורך קבלת הגמלאות השונות ואף הכרחית לצורך חישוב גובה הגמלאות.

 

בהיעדר תלוש שכר, או מסירת תלוש שכר שאינו משקף את שכרו של העובד או שחסרים בו פרטים חיוניים אחרים, העובד יתקשה  מאוד ואף עלול להימנע ממנו  לקבל זכויותיו מהמוסד לביטוח לאומי וממוסדות אחרים  כגון לצורך הליכי פטור מאגרה בבתי משפט וכדומה.

 

גם ביה"ד לעבודה ראה לנכון להתייחס למעמדו ולחשיבות של תלוש השכר עבור העובדים בקובעו כי: "הגם שעסקינן בהוראות טכניות במהותן, הן הועלו לדרגה נורמטיבית גבוהה של חקיקה ראשית, ומכאן, שהמחוקק ראה בהן הוראות בעלות חשיבות בהגנה על זכויות מהותיות של עובדים. לפיכך, פירוט מלא בתלוש השכר של כל הרכיבים המופיעים בתוספת לחוק, אינו עוד עניין טכני-צורני גרידא כי אם ביטוי לזכות מהותית.

 

לסיום, אנו כמעסיקים, מתוך הבנה וההכרה בחשיבות תלוש השכר והשפעתו על זכויות המהותיות של העובדים, מתוך אחריות חברתית וכמי שאחראים ומעוניינים לדאוג לרווחתם וביטחונם הכלכלי של העובדים שלנו, חייבים לעשות במקומות העבודה שלנו, כל מאמץ ולהקפיד על מסירת תלוש השכר במועד ועל תקינותו.

 

למידע נוסף בתחום זה