עו"ד אוריאל לין | נשיא איגוד לשכות המסחר | מאמרי דעה | 14/02/2013

עקרון השוויון בחלוקת הנטל בחברה הישראלית

במסגרת הדיונים והגישושים הקואליציוניים עולה שוב, והפעם ברצינות, שאלת היסוד של עקרון השוויון בחלוקת הנטל בחברה הישראלית. לאחר עשרות שנים של פוליטיקה פתלתלה ונעדרת יושר ואומץ אנו עוסקים, וברמה המעשית, בנושא.

בכל הנוגע למבנה החברה שלנו, עוצמתה ועתידה, אין שאלה היכולה להיות חשובה יותר. זהו סלע היסוד. הכל נובע מכך. עתיד החברה, הכלכלה ועתיד המדינה. כשמוכנים לוותר על עקרונות יסוד, על פני עשרות שנים, בדרך של פשרות, המעטת החשיבות ועוד כמה תירוצים של התחכמות מתחסדת, מכרסמים ביסודות החברה וכמובן שכל עוד ההתפוררות אינה מתרחשת, חיים באשליה שהכל בסדר וכך אף אפשר להמשיך. אבל כך אי אפשר להמשיך. לא במציאות הגיאופוליטית בה אנו חיים.

השיקולים הפוליטיים והתועלת הפוליטית קצרי הטווח תמיד היו נכונים להקריב את העתיד על מנת לאחוז בשלטון. וכך נוצרת פוליטיקה מסואבת המוכנה להפלות בין דם לדם ובין מי שנושא בנטל העבודה למי שאינו נושא בנטל העבודה.


אין שום עיקרון במורשת התרבותית שלנו על פיו אלה הלומדים תורה מרצונם החופשי חייבים שלא להגן על האומה ועל חייהם או שלא לעסוק במלאכה.

בישראל אי אפשר להפריד בין השירות בצבא לבין הכלכלה והחברה. אם אנו מעמיסים על מגזר העובדים יותר שירות מילואים אנו גם מפחיתים מיכולתו לתרום לכלכלה. ואם הלכנו בדרך על פיה לימוד תורה הוא העילה והסיבה לפטור משירות צבאי, גם אם לא כפינו, הרי שלפחות פיתינו ציבור גדול השייך למגזר הדתיים לא להצטרף למעגל העבודה.

היה בזה אף הרבה מאוד מן ההונאה העצמית. עשינו דבר שהוא פסול ביסודו, בידיעה שהוא פסול, תוך שימוש בנימוק שקרי על מנת להצדיק את פשיטת הרגל המוסרית.

דומני כי כולנו, כולל דתיים וחרדים, חייבים היום תודה ליאיר לפיד ומפלגתו "יש עתיד" על שום שהציבו את עקרון השוויון בנטל במרכז דיוני התשתית של הקואליציה הבאה.

התוצר השנתי לנפש בישראל עומד על 28,000 אלף דולר במחירים שוטפים. נמוך מאוד בהשוואה לממוצע מדינות ה OECD העומד על 35,000 אלף דולר. אנו יכולים להגיע לממוצע ה- OECD ואם נשיג רמה זו נוסיף לתוצר הלאומי, העומד כיום על 929.7 מיליארד ₪ , לא פחות מ- 200 מיליארד ₪. באמצעות תוספת זו ניתן להתמודד עם צורכי החברה וצורכי הביטחון מבלי להכביד את עול המסים.

המטרה חייבת להיות העצמת המשאבים ולא העלאת מסים או קיצוץ בתקציבים. הדרך להשגת יעד זה היא בעיקר באמצעות הגדלת השתתפות האוכלוסייה בכח העבודה.


אכן יעד זה לא יושג ביום אחד. זה מחייב נחישות והתמדה על פני תקופה של חמש שנים עם מחויבות טוטאלית לעשות את מה שנדרש. ישאל הקורא היכן ייווצרו מקומות העבודה? התשובה היא שמקומות העבודה ייווצרו במגזר העסקי.

למגזר העסקי יש את היכולות להעלות את מספר העובדים מעבר לגידול היחסי באוכלוסיה. בעשר השנים החולפות גדלה האוכלוסייה מרמה של 6,748,000 לרמה של 7,956,000 תוספת של 18 אחוזים. באותה תקופה גדל מספר העובדים במגזר העסקי מ 1,605,000 ל-2,107,000 תוספת של 31 אחוזים, והתוצר העסקי גדל מ- 388 מיליארד ₪ ל- 671 מיליארד ₪, תוספת ריאלית של 53 אחוזים.

במקום ליצור שתי חברות נפרדות ולטפח אותן כשתי חברות נפרדות, עלינו לפעול על מנת ליצור חברה אחת.
חברה אחת ניתן ליצור רק על בסיס יישום עקרונות יסוד של שוויון אמת בחלוקה בנטל ובזכויות. הצעת לפיד היא הצעת מעבר טובה – פטור מוחלט משירות צבאי לחמש שנים. היא לא גודעת את העיוות באבחת חרב אחת, אלא יוצרת הזדמנות אמת לאלה הרוצים לעבוד ולהיטיב את מצבם הכלכלי ואפילו לאלה הרוצים להמשיך ללמוד תורה.

מאמר דומה פורסם בישראל היום.

למידע נוסף בתחום זה
המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.