אלטושלר שחם בית השקעות | מאמרי דעה | 03/02/2014

אילו אג"ח נראות אטרקטיביות להשקעה ב-2014?

החששות מפני צמצום תוכנית ההקלה הכמותית בארה"ב התממשו. לאחר שהבנק המרכזי במדינה רכש אג"ח בהיקף של כמעט 3 טריליון דולרים בשש השנים האחרונות, הודיע לאחרונה הפד האמריקאי על תחילת צמצום התמריצים לכלכלה האמריקאית בעקבות השיפור בשוק העבודה. למרות ההודעה הדרמטית, בסך הכול מדובר בקיטון מינורי של כ- 10 מיליארד דולרים מתוך רכישה חודשית של 85 מיליארד דולרים.

בנוסף, הפד האמריקני רמז כי יותיר את הריבית בארה"ב ברמתה הקרובה לאפס הרבה מעבר לעיתוי שבו רמת האבטלה תרד מתחת ל- 6.5%, הרף אותו הוא הציב כרף תחתון בעבר. לפי תחזיות הבנק, שיעור האבטלה בארה"ב צפוי לרדת לרמה של בין 6.3% ל- 6.6% עד סוף שנת 2014, כך שאפשר להניח שהריבית לא תעלה במהלך השנה הקרובה. ארה"ב אינה לבדה בעניין הזה. גם כלכלות אחרות בעולם המפותח, ובוודאי באירופה, אמנם מתאוששות, אולם בקצב איטי יחסית. לכן, להערכתנו רכישות האג"ח אולי יצטמצמו השנה אבל ככל הנראה הן לא ילוו  בעליות ריבית משמעותיות, אם בכלל.

הריביות האפסיות ברחבי העולם הובילו את המשקיעים הסולידיים לרוץ לעבר חופי המבטחים שמספקות האג"ח הממשלתיות, והן הציגו עליות שערים דו-ספרתיות יוצאות דופן בשנים האחרונות. המשקיעים לא נהרו לאפיק האג"חי סתם כך. מאז המשבר של 2008 ראינו שיפור ניכר במאזנים של הבנקים והחברות האחרות.

החששות מצמצום תוכנית ההקלה הכמותית בארה"ב העלו לאחרונה את רף החששות של המשקיעים. התוצאה הייתה גל פדיונות ענק באפיק הסולידי בחודשים האחרונים. גם עתה, למרות שהפד האמריקני הצהיר כי הריבית לא תעלה בקרוב, ממשיכות תשואות האג"ח בארה"ב לזחול כלפי מעלה וכבר חצו את רמת ה- 3%. ועדיין, התשואות נמוכות למדי בהסתכלות היסטורית. על החוב הסחיר באירופה אין צורך להכביר במילים - המצב שם עדיין עגום וסיכון האשראי גבוה. לדעתנו גם האג"ח הקונצרניות בעולם אינן אטרקטיביות במיוחד כשהן נסחרות במרווחי תשואה מצומצמים מידי מעל לאג"ח הממשלתיות המקבילות. בשורה התחתונה, אין לדעתנו בועה באפיק, אבל מרבית האגרות אינן אטרקטיביות להשקעה.

אם כך, אילו אגרות חוב כדאי להעדיף השנה? לדעתנו, רווחי ההון באג"ח הארוכות המקומיות מוגבל, אולם התלילות של עקום התשואות הישראלי, בדומה לזו של האמריקאי ,תלולה יותר מזו של מדינות אחרות. לכן, יש עדיפות מסוימת לאג"ח המקומיות על פני שאר העולם. עם זאת, לדעתנו חשוב לשמור על מח"מ משוקלל בינוני של כ- 4-5 שנים. כדאי לעשות זאת באמצעות מח"מ סינטטי, כלומר רכישת אג"ח ממשלתיות ארוכות בשילוב עם אגרות קצרות מועד. באפיק הקונצרני כדאי להעדיף את האגרות של החברות הבלתי ממונפות שיודעות לייצר תזרים יציב, גם אם המשמעות היא תשואה נמוכה יותר.

אפשרות נוספת לגיוון התיק היא באמצעות אג"ח היברידיות - אגרות חוב המשלבות מרכיבים של קופון משתנה ואפשרויות מגוונות לפדיון האיגרת. בגלל שהן נחותות מאג"ח רגילות, הן נסחרות לרוב בתשואות גבוהות יותר, למרות שלעיתים אין להן רמת סיכון גבוהה בהרבה מזו של אג"ח רגילות.
 
הקטע הינו מתוך הסקירה החודשית של בית ההשקעות אלטשולר שחם לחודש ינואר 2014. 
  
הערות משפטיות: הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. **המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. *** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. ****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ***** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.
 
 

למידע נוסף בתחום זה
המידע המפורסם כאן הועבר במלואו על ידי המפרסם והינו באחריותו הבלעדית של המפרסם. ללשכת המסחר אין ולא תהיה שום אחריות, לנכונות המידע המפורסם ו/או לטיב השרות של העסק האמור.
המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.