אלטשולר שחם בית השקעות | מאמרי דעה | 23/12/2013

מה היתרונות של אג"ח היברידיות על פני אג"ח סטרייט?

כבר תקופה ארוכה שהריביות בעולם נמצאות ברמה נמוכה למדי והופכות את אגרות החוב הסטנדרטיות לפחות אטרקטיביות. הרצון של המשקיעים לתשואה גבוהה יותר באפיק האג"חי הובילה לפריחתה של אופנה פיננסית חדשה - אג"ח היברידיות. מדובר  באגרות חוב נחותות המשלבות מרכיבים של קופון משתנה ואפשרויות מגוונות לפדיון האיגרת.

בעבר הונפקו אג"ח כאלו בעיקר על ידי בנקים, אולם בשנים האחרונות המנפיקות הן גם חברות שאינן פיננסיות. אג"ח היברידיות נחשבות נחותות מהחוב הבכיר של החברה, אולם הן קודמות למניות מבחינת סדר הנשייה, ולכן הן בעלות קופון גבוה יותר מזה של אג"ח רגילות. ב- 2013 הונפקו אג"ח היברידיות בהיקף של כ- 3 מיליארד אירו לחודש באירופה לבדה, וסביר להניח שהקצב יישמר כל עוד הריבית תישאר נמוכה.

מובן מדוע החברות צריכות לגייס חוב - חברות רבות זקוקות עדיין למזומנים נוספים כדי לשמר את המודל העסקי שלהן ולעמוד בתחרות מול החברות האחרות במגזר. חברות החשמל והטלקום האירופיות למשל, זקוקות לכסף בעיקר לשם השקעות מסיביות ברכוש קבוע, כדי להטמיע את מוצרי התקשורת והמדיה מהדור הרביעי ובכדי שיוכלו לממן את החלפת הכורים הגרעיניים שלהן בטורבינות גז ורוח ירוקות. עם זאת, השאלה היא מדוע החברות מעדיפות להנפיק אג"ח היברידיות על פני אג"ח רגילות?

מצד אחד, החברות לא רוצות להגדיל מינוף יתר על המידה, וחוששות כי גיוס חוב באמצעות אג"ח סטרייט נוספות יפגע בדירוג שלהן ויקפיץ את עלויות המימון. גם הנפקת מניות חדשות לא באה בחשבון, היות ודילול עשוי לדחוף את מחזיקי המניות לחברות אחרות. לכן, הן מעדיפות להנפיק חוב היברידי, שבמקרים רבים מחצית ממנו מוכרת על ידי חברות הדירוג כהון, כך שהדירוג שלהן לא נפגע והאג"ח נראות אטרקטיביות עבור המשקיעים.

במילים אחרות, האג"ח האלו מאפשרות לחברות לגייס סכומי כסף גדולים מבלי להשפיע על הדירוג שלהן. בנוסף, תנאי האג"ח מאפשרים לחברה לבצע פירעון מוקדם במידה ויכולת ההחזר שלה משתפרת, משהו שיעצור את הקופון הגבוה שהיא משלמת.
המשקיעים מצידם נהנים מקדימות בתור בקבלת המזומנים לפני מחזיקי המניות, ומתשואה גבוהה בכמה אחוזים מזו שמשלמות אג"ח סטרייט. יותר מזה, ברוב האגרות קיים מנגנון של התאמת ריבית אחת למספר שנים, בהתאם לריבית במשק, כך שהתשלומים מהאג"ח יגדלו בעתיד עם תהיה עליית ריבית. בנוסף, המשקיעים עשויים לקבל תוספת לקופון במידה והחוב לא יפדה בטווח הארוך. בשונה מאג"ח סטרייט, במידה והחברה לא עומדת בתשלומי הריבית, הם נצברים והחברה מנועה מלחלק דיבידנדים למחזיקי המניות שלה כל עוד לא פרעה את הקופונים במלואם. לכן, למרות שחייבים לזכור שעדיין מדובר ברכיב בעל סיכון גבוה מאג"ח רגילות, בסך הכול נראה כי האג"ח ההיברידיות משרתות את הצרכים של החברה וגם מספקות למשקיעים תמורה לא רעה ביחס לסיכון.

הקטע הינו מתוך הסקירה החודשית של בית ההשקעות אלטשולר שחם לחודש נובמבר  2013. 
  
הערות משפטיות:הסקירות המוצגות באתר זה הינן מחקר סקירות, שהוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. **המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. *** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. ****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ***** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה. 

למידע נוסף בתחום זה
המידע המפורסם כאן הועבר במלואו על ידי המפרסם והינו באחריותו הבלעדית של המפרסם. ללשכת המסחר אין ולא תהיה שום אחריות, לנכונות המידע המפורסם ו/או לטיב השרות של העסק האמור.
המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.