אלטשולר שחם בית השקעות | מאמרי דעה | 23/12/2013

כיצד מושפע מחיר מניה מכניסת משקיע מפורסם לנייר?

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה שהולכת ומתרחבת בארה"ב של משקיעים בעלי מוניטין והיסטוריית הצלחה בהשקעות, שקונים חבילות מניות גדולות בחברות במטרה לשנות את אופן התנהלותן ולהציף ערך לעצמם ולשאר בעלי המניות. המשקיעים האלו מכונים "אקטיביסטים", משום שבשונה מרוב מחזיקי המניות הפסיביים, הנתח הגדול שהם רכשו ממניות החברה, מאפשר להם לבקש למנות דירקטורים מטעמם בחברה. באמצעותם הם מנסים להתערב בפעילות החברה, לבצע שינויים פרסונאליים בהנהלה, לנתב את הפעילות לתחומים חדשים ולעיתים אף לדרוש חלוקת דיבידנדים גבוהים יותר למחזיקי המניות.

אחת הרכישות המדוברות בשנה האחרונה, היא זו שביצע המשקיע המוערך קארל אייקן, שרכש כמות גדולה של מניות אפל, בדומה למשקיע מוכר אחר שעשה את זה לפניו - דייויד איינהורן. אייקן ניצל את מעמדו כדי לשוחח עם מנכ"ל אפל, טים קוק, וביחד עם איינהורן הם החלו ללחוץ על הנהלת אפל לחלק דיבידנדים גבוהים יותר ולהגדיל את היקפי הרכישה העצמית של מניותיה. עד עתה ההשקעה הזו השתלמה לאייקן, היות והמניה עלתה בצורה משמעותית מאז הרכישה.

שם מוכר נוסף בתחום הוא ביל אקמן, שקנה לעצמו תהילת עולם לאחר שהימר באופן מוצלח נגד שוק המשכנתאות האמריקאי, רגע לפני קריסתו. הפעם, הוא רכש מניות של חברת הרבלייף בחסר, כלומר הימר על ירידה שלהן. אקמן הגדיל לעשות, ולאחר הרכישה הגיש לבית המשפט מסמך של 700 עמודים ובו טען כי החברה פועלת בשיטת שיווק של פירמידה בלתי חוקית. מייד לאחר פרסום הדוח המניה איבדה כמחצי מערכה, אולם אחרי כחודש שבה לאותה נקודה ומאז המשיכה לטפס. על הנייר, אקמן כבר מופסד כחצי מילארד דולר, אולם הצהיר לאחרונה שלא יסגור את הפוזיציה בעתיד הקרוב.

אלו רק שתי דוגמאות מתוך השקעות רבות אחרות של אקטיביסטים נוספים, שחלקן הצליחו וחלקן נכשלו. בכל זאת, מדובר במשקיעים שהוכיחו בעבר יכולת לבחור מניות במחירים אטרקטיביים, ולכן נשאלת השאלה האם כדאי לחקות את ההשקעות שלהם דווקא בחברות בהן הם מנסים להתערב בצורה אקטיבית? מטבע הדברים, פעולות המסחר של המשקיעים הגדולים עושות כותרות בתקשורת ומובילות לעליות או ירידות של מחירי המניות המדוברות בטווח הקצר. בטווח הארוך התמונה שונה. מובן שאותם משקיעים מנסים לחייב את ההנהלה להשתמש באופן מושכל יותר במשאבים שעומדים לרשותה, והם עומדים על המשמר כאשר המנהלים מתרשלים. אולם מנגד, הם לא תמיד בקיאים לעומק בתחום הפעילות שלה, ולכן לעיתים נכשלים בהובלת החברה למהלך אסטרטגי מוצלח בעתיד.

חשוב לזכור כי מדובר בפיננסיירים מתוחכמים שמצטיינים בזיהוי חברות שנסחרות במחירים נוחים, ומטרתם העיקרית היא לא בהכרח להבריא את החברה, אלא להרוויח כמה שיותר כסף למשקיעים שלהם. במקרים רבים הם עשויים לנצל את עליות המחירים בטווח הקצר ולמכור את המניות שהם מחזיקים במהירות, ואנחנו נדע על כך רק מספר חודשים מאוחר יותר. לכן, צריך לקחת את העזרה שלהם לחברה בעירבון מוגבל, ובוודאי לא לרוץ בצורה עיוורת אחרי כל מניה שהם רוכשים.
הקטע הינו מתוך הסקירה החודשית של בית ההשקעות אלטשולר שחם לחודש נובמבר  2013. 
  
הערות משפטיות:הסקירות המוצגות באתר זה הינן מחקר סקירות, שהוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. **המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. *** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. ****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ***** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה. 

למידע נוסף בתחום זה
המידע המפורסם כאן הועבר במלואו על ידי המפרסם והינו באחריותו הבלעדית של המפרסם. ללשכת המסחר אין ולא תהיה שום אחריות, לנכונות המידע המפורסם ו/או לטיב השרות של העסק האמור.
המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.