בית השקעות אלטשולר שחם | מאמרי דעה | 24/11/2013

אחרי הראלי, האם המניות בארץ עדיין אטרקטיביות?

בשלוש השנים האחרונות הניב מדד ת"א 25 תשואה של אחוזים בודדים בלבד, זאת בשעה שמדדי מניות של שווקים מפותחים אחרים בעולם הניבו תשואות של יותר מ- 50 אחוזים. הכלכלה הישראלית המשיכה לשמור על צמיחה ויציבות באותן שנים, ולכן זאת לא הסיבה לדריכה במקום. סביר להניח שההסלמה במצב הגיאו-פוליטי באיזור, היא אחד הגורמים המרכזיים לבריחה של המשקיעים הזרים מהשוק המקומי. גורם נוסף היא הרגולציה, שהתגברה מאוד בשנים האחרונות ופגעה בחברות רבות במשק.

לא רק הזרים, גם המשקיעים הישראלים העדיפו להגדיל, אולי בפעם הראשונה מאז ומעולם, את היקף הנכסים שהם מוציאים להשקעות מעבר לים. כתוצאה מכך ראינו "התייבשות" של הבורסה בת"א - ירידה בהיקפי המסחר וצמצום במספר החברות הציבוריות. חוסר העניין הזה מנע מהשוק המקומי להשתתף בראלי שחוו שווקים אחרים בשנים האחרונות. כתוצאה מכך, התיקים של משקיעים שהתרכזו בעיקר בשוק המניות המקומי, הניבו תוצאות חלשות ביחס לתיקים שפוזרו על פני הגלובוס אשר הניבו תשואות טובות יותר.

עם זאת, בעוד המדדים המובילים בת"א דרכו במקום בשנים האחרונות, הציגו מניות היתר עליות חדות של עשרות אחוזים בשנה האחרונה. ייתכן שזה קשור למצבן הפיננסי הטוב יותר של החברות הקטנות משל הגדולות או לשלל הצעות הרכש  שהן קיבלו מבעליהן. בכל מקרה, הראלי של המניות הקטנות הביא את רובן להיסחר במכפילי רווח של 11-12, גבוהים יותר מהערך ההיסטורי הממוצע בו נסחרו בעבר.

הריבית ותשואות האג"ח הנמוכות עשויות להצדיק מכפילים קצת יותר גבוהים מבעבר, ועדיין, מרבית מניות היתר אינן זולות להערכתנו.
בשבועות האחרונים ראינו התעוררות מחודשת ועליות יפות גם בקרב המניות של החברות הגדולות ., עליות שסגרו את מרבית הפער למחיר ההוגן של המניות בשוק. מי שחושב שעכשיו זה זמן טוב להגדיל את הפוזיציה המנייתית, צריך לזכור כי הבעיות במזרח התיכון לא נעלמו ואי הוודאות הכלכלית בעולם עדיין קיימת. בנוסף, הממשלה שוקלת להעלות את מס החברות בעתיד והרגולציה על החברות מתחומי התקשורת, האנרגיה והפיננסים עשויה להתגבר, כך שבמיוחד בתקופה כזו צריך לנהוג בסלקטיביות רבה במיוחד כשבוחרים מניות בבורסה בת"א.
כנראה שמרבית המשקיעים לא שותפים לחששות האלו, כי לאחרונה אנו רואים נהירה מחודשת של הציבור הישראלי אל האפיק המנייתי.

הקצאת חלק מהנכסים למניות זה דבר מושכל, אולם זה לא הגיוני לעשות את זה רק מפני שהתשואות באפיק האג"חי הן נמוכות. יכול להיות ששוק המקומי זול במקצת בהשוואה לעולם, אבל אחרי ראלי של כמעט 5 שנים, מרבית השווקים נסחרים בתמחור מלא, ואולי אפילו קצת יקר. לכן, אנחנו דווקא מעדיפים להקטין בימים אלו את החשיפה לאפיק המנייתי, הן בארץ וגם בחו"ל, ולהחזיק יתרות מזומנים דשנות לניצול הזדמנויות במקרה שהשוק יבצע תפנית שלילית. החלטה שכזו עשויה לפגוע בתשואת התיק בטווח הקצר, אולם להערכתנו היא עשויה להשתלם בטווח הארוך יותר.
 
הקטע הינו מתוך הסקירה החודשית של בית ההשקעות אלטשולר שחם לחודש נובמבר  2013. 
לסקירה המלאה, לתכנים וסקירות ווידאו נוספים, הכנסו למגזין התוכן באתר אלטשולר שחם
 
הערות משפטיות:הסקירות המוצגות באתר זה הינן מחקר סקירות, שהוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. **המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. *** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. ****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ***** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה. 

למידע נוסף בתחום זה
המידע המפורסם כאן הועבר במלואו על ידי המפרסם והינו באחריותו הבלעדית של המפרסם. ללשכת המסחר אין ולא תהיה שום אחריות, לנכונות המידע המפורסם ו/או לטיב השרות של העסק האמור.
המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.