בית השקעות אלטשולר שחם | מאמרי דעה | 19/11/2013

האם מניות חיפוש הנפט עדיפות על מניות הזיקוק?

חברות החיפוש והקידוח בתחום הנפט והגז ידועות כחוליה הרווחית ביותר בשרשרת הפקת האנרגיה והבאתה אל הצרכנים הסופיים. מטבע הדברים, החברות האלו לוקחות על עצמן את הסיכון הגדול ביותר, היות והן משקיעות הון בחיפושים וקידוחים שעלולים להתגלות כלא כלכליים, ולכן המשקיעים מוכנים לרכוש אותן בתמחורים גבוהים יותר. זאת בהשוואה לחברות הזיקוק, שצריכות בסך הכול לבנות בית זיקוק או תחנת דלק, משימות הנדסיות פשוטות וזולות יחסית.

בנוסף, תעשיית החיפוש נשלטת על ידי תאגידי אנרגיה ענקיים, שמווסתים את מחירי הסחורה וכך דואגים שעיקר הרווח יישאר אצלן, בעוד בתי הזיקוק נאלצים להסתפק במרווח זיקוק צנוע, שגם אותו קשה לשמר לאורך זמן בגלל המחזוריות בענף.

המשבר הכלכלי הוביל לסגירה של בתי זיקוק רבים, ולמצוקת אשראי והפסדים נכבדים אצל המזקקות ששרדו. אולם, בשנים האחרונות ראינו התאוששות מדהימה בענף. תרמו לכך בעיקר ההתגברות של המהומות בעולם הערבי שהקפיצו את מחירי הנפט למתחרים האירופאים, והשקתן של טכנולוגיות קידוח אופקי ‏שסייעו בגילוי מצבורי נפט אדירים בצפון דקוטה ובטקסס. שני הגורמים האלו פתחו פער גדול בין מחיר חבית נפט הנמכרת באירופה למחיר בארה"ב, ואפשרו לחברות האמריקניות לזקק נפט במרווח זיקוק גדול מאוד בהשוואה לשאר העולם. בנקודת השיא של השנה האחרונה גדלו מרווחי הזיקוק בארה"ב לכ– 35 דולר לחבית, אחד המרווחים הגדולים ביותר מאז ומעולם.

בתי זיקוק רבים בארה"ב גם ממוקמים קרוב למרבצי הגז עצמם וזה יתרון משמעותי עבורם. חלקם גם פועלים בטכנולוגיות שמאפשרות לקלוט נפט באיכות נמוכה יחסית ולהפיק ממנו דלקים באיכות גבוהה. כל הגורמים האלו הובילו את מניות חברות הזיקוק לזנק מאז 2012 ועד לאפריל השנה.  הראלי של המניות מסקטור הזיקוק הוביל את רובן להיסחר במכפילים דומים לאלו של מפיקות הנפט הגדולות,  עובדה שכאמור מרמזת על תמחור יקר בהסתכלות היסטורית ואז, באפריל האחרון, חל היפוך מגמה והפער בין מחיר הנפט באירופה ובארה"ב הלך והצטמק עד שנסגר כמעט לגמרי באוגוסט. מניות חברות הזיקוק הגיבו כמובן בהתאם ומחקו חלק נכבד מהעליות של השנים האחרונות.

משקיעים לא מעטים רואים בירידות האלו הזדמנות כניסה טובה לאותן מניות. הם מתבססים על ההתרחבות המחודשת שהתרחשה בשבועות האחרונים בין מחיר הנפט באירופה לבין ארה"ב. לאחרונה יש גם מגמה של ענקיות האנרגיה לפצל מתוכן את פעילויות הזיקוק, משהו שיכול לשנות את חלוקת הרווחים לאורך שרשרת המזון בענף. למרות זאת, ההערכה שלנו היא כי הרווחיות של חברות הזיקוק תישאר נמוכה, זאת כאשר רמת המכפילים שלהן גבוהה יחסית היום, כך שאנחנו לא סבורים שהן יניבו תשואה עודפת על השוק בטווח הארוך.

הקטע הינו מתוך הסקירה החודשית של בית ההשקעות אלטשולר שחם לחודש נובמבר  2013. 
לסקירה המלאה, לתכנים וסקירות ווידאו נוספים, הכנסו למגזין התוכן באתר אלטשולר שחם
 
הערות משפטיות:הסקירות המוצגות באתר זה הינן מחקר סקירות, שהוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. **המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. *** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. ****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ***** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.

למידע נוסף בתחום זה
המידע המפורסם כאן הועבר במלואו על ידי המפרסם והינו באחריותו הבלעדית של המפרסם. ללשכת המסחר אין ולא תהיה שום אחריות, לנכונות המידע המפורסם ו/או לטיב השרות של העסק האמור.
המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.