ניצן ארליך | יו"ר הועדה לעסקים קטנים ובינוניים באיגוד לשכות המסחר | מאמרי דעה | 30/10/2013

טבע כמשל

הפיטורין הצפויים בחברת "טבע" הם יותר מסימן לממשלת ישראל, ובעיקר לשרי האוצר והכלכלה, להבין כי עדיף, ראוי ואף חשוב להגדיר את מגזר העסקים הקטנים בישראל כמנוע הצמיחה האמיתי של המשק במיוחד ביחס לחברות המסחריות הגדולות דוגמת "ישקר", "טבע", "אינטל" ודומיהן.

במחי יד צפויים 800 עובדים לאבד את פרנסתם ולמצוא עצמם מחדש בשוק העבודה הקשה במיוחד עבור עובדים בגיל מתקדם יחסית.
 
אחת ולתמיד יש להפנים כי העיסוק  הציבורי בחברות הגדולות ובגופים העסקיים הגדולים ובעיקר אופן מימונם המגיע ישירות מתקציבי המדינה, אם על ידי הקלות מס ואם על ידי שמירה על רווחיהן הכלואים, הינם הטעות הגדולה של ממשלות ישראל לדורותיהן.
 
באופן אירוני, מגזר העסקים הקטנים הפך לפרה החולבת של הממשלה למרות העובדה  שהוא  מהווה את עמוד השדרה של הכלכלה ושל גביית המיסים. העסקים הקטנים בישראל מהווים כיום את רוב העסקים במדינה, כאשר 80% מתוך כ- חצי מיליון עסקים בישראל הינם  בעלי מחזור של עד 1 מיליון ₪ לשנה.
 
בעייתם הגדולה של  העסקים הקטנים נעוצה בעובדה שלעומת החברות הגדולות ועתירות הממון, הם אינם יכולים לשכור את שרותיהם של יחצנים ולוביסטים וכתוצאה מכך קולם לא נשמע.
 
תוצאת הלך דברים זה עגומה : העסקים הקטנים "לא נספרים" אינם ולא מהווים כח לחץ פוליטי ו/או כלכלי בקרב קובעי המדיניות בצורה בה הם הופכים ללא רלוונטיים עבורם.
 
לאור מצב דברים זה אני סבור כי יהיה ראוי וצודק מטעם הממשלה - יותר מתמיד -  להכריז על שנת 2014 כשנת העסקים הקטנים בישראל.
 
להלן מספר נושאים דחופים על סדר היום של העסקים הקטנים והבינוניים: הראשון, הכפלת הקרן לסיוע לעסקים קטנים והגמשת הקריטריונים לקבלתה:  בכל שנת 2013  קיבלו  כ-4,000 עסקים, סיוע מהקרן. זהו נתון כפול לעומת שנת 2012, אבל זה עדיין פחות מ-1% מהעסקים בארץ.
השני, הגדלת תקציב הסוכנות לעסקים קטנים ותקצובה  באופן רצוף ועקבי. במקביל יש להרחיב את פעילותה.
השלישי, סיום תהליך נושא רישוי עסקים, מה שיוביל לתהליך אחיד בכל רשות ורשות, ובכל התחומים, כגון כיבוי אש וכדומה לכל העסקים בארץ. כיום בכל רשות מקומית דרישות שונות, המשתנות חדשות לבקרים.
הרביעי, פישוט הליכי החקיקה והרגולציה הקשורים לעסקים ואי הנחתת חוקים ללא בקרה על העסקים. יש לציין כי בשנה האחרונה הונחתו ע"י חקיקה פופוליסטית, חוקים רבים היוצרים הכבדה על העסקים הקטנים, אשר אינם יכולים לעמוד בהוצאות הכלכליות הנדרשות ליישומם.
החמישי, החזרת קרן עידוד השיווק לחו"ל ומתן אפשרות לכל העסקים החפצים בכך, למצות את היכולת להיעזר בה.
והשישי, לקבוע בחקיקה ש-25% מהמכרזים בממשלה וברשויות המקומיות יופנו לעסקים הקטנים ובהתאם לכך, גם להתאים את המכרזים. כיום לעסקים הקטנים אין יכולת להגיע למכרזים רבים בגלל תנאי הסף.
 
לסיכום, לעסקים הקטנים יש יכולת הישרדות והתאמה לשינויים בשוק בצורה טובה  הרבה יותר מהעסקים הגדולים ולכן המדינה צריכה ואף חייבת להוביל את פיתוח העסקים הקטנים במשק, הן ברמת ההצהרה והן ברמת הביצוע.
כולם מדברים על חשיבותם של העסקים הקטנים אך לא עושים שום דבר מעשי. הגיעה השעה, והפיטורין הצפויים בטבע הם הדוגמא הטובה ביותר לכך, לראות מה קורה כששמים את כל הביצים בסל אחד.

למידע נוסף בתחום זה
המידע המפורסם כאן הועבר במלואו על ידי המפרסם והינו באחריותו הבלעדית של המפרסם. ללשכת המסחר אין ולא תהיה שום אחריות, לנכונות המידע המפורסם ו/או לטיב השרות של העסק האמור.
המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.