בית ההשקעות אלטשולר שחם | מאמרי דעה | 29/05/2013

אחרי המשבר - האם יש ההזדמנויות באירופה?

הטלטלה שראינו באירופה בעקבות הקריסה הפיננסית של קפריסין הקטנטנה, היא עדות נוספת למורכבות הבעיות באירופה. לפי הנתונים, ברבעונים האחרונים גם המעצמות המובילות בגוש חוות קיפאון בצמיחה והתדרדרות כלכלית. התמונה הכוללת מלמדת על התכווצות של 2.3% של התמ"ג של גוש האירו ברבעון האחרון של 2012, ירידה תלולה יותר אפילו מזו שנצפתה בשיא המיתון בסוף 2009.

איטליה למשל לא מצליחה לבחור ממשלה יציבה, ובמצב כזה סיכוייה לצאת מהמיתון המתמשך שהיא עוברת אינם גבוהים. בבריטניה נרשמה החודש עלייה חדה בשיעור האבטלה וירידה בצריכה הפרטית, חלק מהדברים שהובילו להורדת דירוג האשראי שלה לאחרונה. ספרד דיווחה לאחרונה על צמיחה שלילית של 0.5% בשלושת החודשים הראשונים של 2013, רבעון שביעי ברציפות של צמיחה שלילית. אפילו בגרמניה נעצרה הצמיחה, ונגיד הבנק שלה רמז כי הבנק המרכזי באירופה צפוי להפחית את הריבית. לפי הנתונים העדכניים מסתמנת התעוררות מסוימת בפעילות, בעיקר כתוצאה מגידול בייצוא, אולם גרמניה היא לא יותר מ- 30% מהכלכלה האירופית, ולכן זה כשלעצמו לא יספיק בשביל להחזיר את הגוש לפסים תקינים.

אין ספק שאירופה זקוקה לטיפול שורש עמוק ומקיף, שצריך לכלול לא רק הורדת ריבית וסיוע למדינות הנכשלות, אלא גם קביעת כללים אחידים בנושאים כגון מיסוי וקביעת יעדי הגירעון השנתי. בינתיים זה לא ממש קורה, ונראה כי גוש האירו עדיין רחוק מהתאוששות.
למרות הנתונים העגומים, מרבית הבורסות באירופה בדרכן לסיים שנה רצופה של עליות שערים. זה לא מפתיע. אחרי משבר כלכלי תמיד מגיעות הזדמנויות השקעה, ובאירופה יש מניות שנראות מעניינות ברמות המחירים הנוכחיות. מבט על מכפילי הרווח של מדינות כמו ספרד, איטליה, פורטוגל ובוודאי אירלנד או יוון, יציג תוצאה חד-ספרתית. אפילו המדדים של המעצמות המובילות נסחרים במכפילים דו-ספרתיים נמוכים מהמוצע ההיסטורי. למרות הפיתוי, אסור לשכוח שאירופה עדיין מתכווצת, ולכן המכפילים עשויים להיות מלכודת ערך. בהנחה שהרווחים של החברות אכן יצטמצמו כפי שמעריכים האנליסטים, בעוד שנה יכול להיות שנראה את המדדים אפילו בנקודה נמוכה יותר, תוך שהם חוזרים לערך הממוצע שלהם.

ובכל זאת, התרחבות קשיי הנזילות אצל הגופים הפיננסים באירופה הפילה את המניות שלהן בשנים האחרונות באופן תלול במיוחד. האם היום מומלץ להיכנס להשקעה בהן? להזכירכם, רק לפני כחצי שנה נזקקו הבנקים בספרד להזרמת הון של כארבעים מיליארד אירו כדי להימנע מקריסה, ובשביל להשתקם לטווח הארוך יותר הם זקוקים לכשישים מיליארד יורו נוספים. גם בנקים נוספים בגוש משוועים למזומנים בסכומים גדולים, ויהיה להם קשה להשתקם ללא המשך הסיוע מהבנק המרכזי ביבשת. יותר מזה, לאחרונה, כשהוצע לחלץ את קפריסין מהמשבר תמורת "תספורת" של כל בעלי הפיקדונות, גברו החששות מריצה של המשקיעים למשיכת כספים מבנקים ברחבי היבשת, מהלך שיכול היה להוביל בנקים נוספים בגוש לבעיה. לכן, לדעתנו התמחור של מניות הפיננסים באירופה אינו שווה את הסיכון בעת הנוכחית.
האם בכל זאת יש ההזדמנויות באירופה? ההמלצה שלנו היא להתרחק מחברות שעיקר פעילותן מיועדת לצרכנים בתוך הגוש עצמו. הבעיות באירופה כל כך עמוקות, שיעבור זמן רב עד שהאיזור יבריא בצורה משביעת רצון. עד אז, כנראה שלא נראה שיפור מהותי בהיקף הצריכה המקומית, ולכן החברות האלו צפויות לחוות ירידה בהכנסות בשנים הקרובות. לעומתן, היצואניות האירופאיות הגלובאליות, עשויות ליהנות מצמיחת המעמד הבינוני במדינות המתפתחות, ויוכלו להמשיך לצמוח בצורה יפה. חלק נכבד מהמניות האלו חוו ירידות מחירים לא מוצדקות רק בגלל שבסיס האם שלהן באירופה, והיום הן נסחרות במחירים נוחים לכניסה ויכולות להיות השקעה טובה עבור משקיעים בעלי אופק השקעה ארוך טווח.

הקטע הינו מתוך הסקירה החודשית של בית ההשקעות אלטשולר שחם לחודש מאי 2013. 


הערות משפטיות:
*העבודות המוצגות באתר זה הינן עבודות מחקר שהוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם בע"מ ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. **המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. *** המידע המוצג באתר הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. ****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ***** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.

למידע נוסף בתחום זה
המידע המפורסם כאן הועבר במלואו על ידי המפרסם והינו באחריותו הבלעדית של המפרסם. ללשכת המסחר אין ולא תהיה שום אחריות, לנכונות המידע המפורסם ו/או לטיב השרות של העסק האמור.
המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.