בית ההשקעות אלטשולר שחם | מאמרי דעה | 29/05/2013

מי המגזרים האטרקטיביים בשוק המניות המקומי

שוקי המניות בארץ ובעולם ממשיכים להציג רמת תנודתיות גבוהה מאוד בעקבות השינויים התכופים במצב הרוח של המשקיעים. רגעי לחץ מהתגברות הבעיות הכלכליות בעולם מובילים לתנודה למטה וכאשר מתקבלת הודעת הרגעה המדדים חוזרים ועולים למעלה. כל זה מתרחש בד בבד עם עלייה ברמות הפחד של המשקיעים כפי שהיא משתקפת במדד ה-VIX, הבוחן את סטיית התקן של האופציות קצרות הטווח על מדד ה- S&P500 האמריקני.

אחרי ראלי שנמשך כבר יותר מארבע שנים, המשקיעים חוששים שהגיע הזמן לתיקון קרוב בשוק המניות האמריקני. החששות האלו מחלחלים כמובן גם לבורסה המקומית, והמדדים המרכזיים חוו ירידות בחודשיים האחרונים. האם המגמה הזו צפויה להימשך אן שהשוק צפוי לשנות כיוון ולשוב לעליות? מצד אחד, לאור ההאטה במשק, צפוי כי בדוחות של הרבעון הראשון של 2013 נראה עצירה מסוימת בצמיחה וירידה ברווחיות אצל חלק מהחברות. מצד שני, צריך לזכור כי שוק המניות המקומי לא השתתף בראלי של השנים האחרונות בשוקי המניות בעולם, והיום יש לא מעט מניות ישראליות שנסחרות בתמחור נוח. לכן, אפשר לדעתנו לנצל את הירידות בשוק כדי להגדיל החזקה במניות של החברות האיכותיות.

אחד המגזרים המעניינים בתקופה הנוכחית הוא מגזר האנרגיה. אחרי ארבע שנים של חוסר וודאות, שמחנו לשמוע כי הגז ממאגר תמר התחיל סוף-סוף לזרום בצינורות. מדובר במאגר גדול יחסית, שכמות הגז בו צפויה לספק את כל צרכי הגז של המדינה בעשרים השנים הקרובות לפחות. זה יסייע בהוזלת מחירי האנרגיה לתעשייה ולצרכנים וצפוי לתרום לא מעט לכלכלה הישראלית ולתמ"ג שלה בעתיד.
בכל אופן, כמובן שהמרוויחות הגדולות צפויות להיות חברות הגז עצמן, שייהנו ממרווחים שמנים ממכירת הגז ללקוחות השונים. למרות זאת, מדד ת"א נפט וגז מפגר בצורה משמעותית אחר התשואה של המדדים המקומיים המובילים. בהתחשב בעובדה שעיקר ההשקעה הכספית בתשתיות כבר מומנה בהצלחה ועתודות הגז במאגר יספקו למפיקות הכנסות יציבות לתקופה ממושכת, אנו סבורים שמניות המגזר מעניינות להשקעה.

מגזר נוסף שאפשר להגדיל בו את ההחזקה, הוא מגזר הנדל"ן המניב. החברות במגזר נהנות מהכנסות שכירות שוטפות ומשיעורי תפוסה כמעט מלאים. במגזר המשרדים, העלייה נובעת בעיקר משיפור בתפוסה ועלייה במחירי השכירות. בתחום המרכזים המסחריים המצב אפילו טוב יותר - גם דמי השכירות וגם שיעורי התפוסה נשארו גבוהים בעקבות רצונן של הרשתות הגדולות לשמר את מיקומן בקניונים המובילים. הכניסה של רשתות בינלאומיות לקניונים בשנים האחרונות אף הגבירה את הביקוש לשטחי נדל"ן במרכזים המסחריים.

האיתנות הפיננסית של חלק מהחברות במגזר וסביבת הריבית הנמוכה, מאפשרים להן להשיג מימון זול לפעילותן על ידי הנפקת חוב בריבית נמוכה יחסית. כך, הן יכולות להמשיך לצמוח, להגדיל את שוויין ולחלק דיבידנדים למשקיעים.

חשוב לזכור כי מדובר בפעילות המתבססת בעיקר על הלוואות, ולכן קיים סיכון לפגיעה בתזרים במקרה של האטה במשק, ירידה בשיעורי התפוסה או במחירי השכירות. לכן, ההעדפה שלנו היא לחברות שהמשיכו להתחזק בשנים האחרונות, נשענות בדרך כלל על מינוף נמוך יחסית וצפויות להמשיך להציג תזרים מזומנים יציב ולחלק דיבידנדים נאים למשקיעים.

הקטע הינו מתוך הסקירה החודשית של בית ההשקעות אלטשולר שחם לחודש מאי 2013. 

הערות משפטיות:
*העבודות המוצגות באתר זה הינן עבודות מחקר שהוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם בע"מ ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. **המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. *** המידע המוצג באתר הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. ****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ***** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.
 

למידע נוסף בתחום זה
המידע המפורסם כאן הועבר במלואו על ידי המפרסם והינו באחריותו הבלעדית של המפרסם. ללשכת המסחר אין ולא תהיה שום אחריות, לנכונות המידע המפורסם ו/או לטיב השרות של העסק האמור.
המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.