עו"ד גדעון פישר, מפירמת גדעון פישר ושות' | חבר הנהלת בית הדין לבוררות של לשכת המסחר הבינ"ל | מאמרי דעה | 25/02/2013

על הבוררויות בבית הדין הבינלאומי של ה- ICC

במסגרת תפקידי כחבר הנהלת בית הדין לבוררות של לשכת המסחר הבינ"ל ויו"ר וועדת הבוררות הבינ"ל, ICC ישראל, זכיתי להיחשף לחלק מהבוררויות הגדולות והמעניינות ביותר שהתנהלו בבית הדין הבינלאומי. בחלקן כיהנתי כשופט. באחרות, כמייצג של אחד הצדדים. תמיד ראיתי את עצמי כשליח ונציג של מדינת ישראל בכלל והסקטור העסקי של המדינה בפרט, ופעלתי ככל יכולתי לייצג נאמנה את עולם העסקים הישראלי.

אין זה דבר של מה בכך. בבית הדין הבינלאומי מכהנים כבוררים משפטנים מהמובילים והמבריקים ביותר הקיימים ברחבי העולם. אני מכנה אותם "חבורת האריות". תפקידם חשוב ביותר וכולל, בין היתר, אישורם של טיוטות פסקי בוררות[2]. לעתים תכופות אנו מאשרים את טיוטת פסק הבוררות כפי שניתן, אך במקרים רבים, טיוטת פסק הבוררות מוחזרת עם בקשה לתיקון עקרוני. במקרים אלו, מרתק לראות כיצד חושבים ומנתחים סוגיות משפטיות טובי המשפטנים בדורנו. אם אכן קיים מושג של "גאונות משפטית", הרי ששם ניתן לחזות בו, במלוא הדרו. 
 
על-פי רוב, הצדדים להליכים המתנהלים בבית הדין הבינלאומי לבוררות בוחרים להתרחק מאור הזרקורים ומקפידים לעמוד בתנאי הסודיות הנוקשים הקבועים בסדרי הדין של כללי הבוררות. ההליך עצמו נשאר חסוי, ובניגוד לניהול תיק בבית המשפט בישראל, אשר מסמכיו עלולים להופיע בתקשורת, לרבות ציטוטים נבחרים מהדיונים, בבית הדין הבינלאומי לבוררות של ה- ICC מקפידים הקפדה יתרה על סודיות ההליך. מכאן, שהסוגיות הנידונות בבית הדין הבינלאומי נותרות עלומות בעבור רבים. בכתובים הבאים אציג, על קצה המזלג, את הסוגיות הנידונות. ניתן ללמוד מהן, אף מבלי שיוצגו קביעותיו הספציפיות של בית הדין בכל מקרה ומקרה, את היקפם העצום של התיקים הנידונים. ראו להלן:


ICC– דוגמאות על קצה המזג
·        מלחמה באסיה: חברה מהמזרח התיכון ומדינה באסיה כרתו חוזה לבניה והוצאה לפועל של מספר פרויקטים באותה המדינה. בזמן שאותה החברה הובילה תחולה וציוד לצורך ביצוע העבודות, פלשו לאותה המדינה ונפתחה מלחמה. כתוצאה מכך, אבד כל התחולה והציוד שהועבר. במשך הזמן הושלמה העבודה על ידי החברה אך נפתח הליך בוררות בכל הנוגע לפיצויים המגיעים לחברה (מיליוני דולרים).
·        ספורט בקריביים: במטרה לבנות אצטדיון ספורט, מדינה בקריביים שכרה את שירותיה של חברה באותה המדינה שכרתה חוזה עם קבלן לצורך ביצוע העבודה. החוזה, בשלב כלשהו, בוטל על ידי המזמין. הקבלן פנה להליך בוררות תוך שלטענתו החוזה בוטל שלא כדין ונגרמו לו כתוצאה מכך נזקים שונים.
·        אירופה באפריקה: קבלן איטלקי ורשות עצמאית אוטונומית באחת ממדינות אפריקה כרתו חוזה לבניית כבישים באותה המדינה. בין הצדדים נקבע, כי הפרויקט ינוהל על ידי מהנדס גרמני. הקבלן האיטלקי פנה להליך בוררות כאשר לטענתו ניזוק כתוצאה מהתנהלותה של אותה המדינה. טענות הקבלן האיטלקי נתקבלו ונקבעו לו פיצויים בהתאם.
·        נמל באפריקה: מדינה אפריקאית כרתה חוזה קבלנות עם קבלן איטלקי לעבודות מסוימות הקשורות לפרוייקט גדול לבניית נמל באותה המדינה (החוזה הינו חוזה ממשיך לחוזה קבלנות קודם בין הצדדים). הקבלן הפר את החוזה בטענה של כשלון, כביכול, של אותה המדינה להעמיד את האשראי כנדרש בחוזה. כתוצאה מכך, הקבלן הפנה את הסכסוך בין הצדדים בעניין האשראי לבוררות לשם צמצום הנזקים כתוצאה מהפרת החוזה לטענתו. נקבע במקרה, כי יש לפסוק פיצוי חלקי לקבלן.
 
העידן החדש
לשכת המסחר הבינלאומית הינו ארגון העסקים הבין-לאומי הגדול בעולם. הארגון הוקם לאחר מלחמת העולם הראשונה במגמה לקדם את השלום בעולם, באמצעות סחר הוגן. לארגון סניפים וחברים בכ- 150 מדינות בעולם, והינו גוף מייעץ ומשפיע על הגופים קובעי המדיניות הכלכלית העולמית כמו ה- OECD, WTO, G-8 והאו"ם. כתוצאה מפעילותו הענפה של הארגון ושמירתו על מעמדו כמוביל בתחומו בעולם, בוחרים תאגידי הענק והמדינות השונות לקיים בו את ההליכים המשפטיים אליהם נקלעו, כפי שנוכחנו לראות בדוגמאות הספורות שהוצגו לעיל.
 
לשמחתנו, בשנה האחרונה ניכרת תפנית משמעותית וחל מהפך בהשתתפות חברות ישראליות בבחירת בית הדין לבוררות של ה- ICC כמנגנון ליישוב סכסוכים בינלאומיים על-ידן. בעשותן כך, מצטרפות החברות הישראליות לשיטה הנהוגה בעולם העסקים הגלובלי. אין לי אלא לברך על מגמה חשובה זו, המצרפת את ישראל בכלל ואת החברות בה בפרט לעידן החדש - עידן הבוררות הבינלאומית, המתקדמת והחסויה.
 
המאמר המלא פורסם גם בחוברת 'מסילות סחר' של לשכת המסחר הבין-לאומית ICC
עו"ד רועי גאליס סייע בכתיבת המאמר

[1] חבר הנהלת בית הדין לבוררות של לשכת המסחר הבינ"ל ויו"ר וועדת הבוררות הבינ"ל, ICC ישראל.


[2] כללי בית הדין קובעים, כי קיימת חובת נימוק לפסק הבוררות וכי נדרש אישורו הצורני של פסק הבוררות, כמו גם כי קיימת סמכות לבית הדין להעיר הערות הנוגעות לתוכן הפסק טרם חתימתו, ללא התערבות בשיקול דעת הבורר.
למידע נוסף בתחום זה
המידע המפורסם כאן הועבר במלואו על ידי המפרסם והינו באחריותו הבלעדית של המפרסם. ללשכת המסחר אין ולא תהיה שום אחריות, לנכונות המידע המפורסם ו/או לטיב השרות של העסק האמור.
המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.