עו"ד אוריאל לין | נשיא איגוד לשכות המסחר | מאמרי דעה | 27/01/2013

תוצאות הבחירות פותחות הזדמנות היסטורית לבנות מחדש ונכון את כלכלת ישראל

קיימות כיום לפחות ארבע מפלגות - ישראל ביתנו, יש עתיד, הבית היהודי והתנועה - שיש להן מחויבות לעקרונות יסוד של שוק חופשי ושהן משכילות להבין את חשיבותו של המגזר העסקי לעתיד המדינה. אולי כדאי להדגיש: המדינה כולה מונחת על גב המגזר העסקי.
המגזר העסקי הוא זה היוצר את התוצר הלאומי, הוא זה היוצר את הכנסות המדינה, והוא זה היוצר את התעסוקה.

אבל הכנסת היוצאת לא השכילה להבין את מרכזיות חשיבותו של המגזר העסקי בישראל.
 
מנוע הצמיחה האמיתי של המשק הוא לאו דווקא ההיי-טק אלא המוטיבציה של לא פחות מ 2 מיליון איש בישראל הקשורים בזיקת בעלות לעסקים שהם בנו.
 
בישראל למעלה מ 480 אלף עסקים,  לא פחות מ 450 אלף הם עסקים קטנים ובינוניים. המוטיבציה של בעלי העסקים העומדים מאחורי עסקים אלה, משקיעים את כספם, מסכנים חסכונותיהם ומשקיעים שנות עבודה, הוא מנוע הצמיחה העיקרי והחשוב ביותר למשק.
 
בעשר השנים האחרונות המגזר העסקי בישראל הוכיח יכולות מאד גבוהות. בעוד שהאוכלוסייה גדלה ב 18% בלבד, תוספת המועסקים למגזר העסקי עלתה ב 30%, והתוצר העסקי גדל בלא פחות מ 53%.
 
הפוטנציאל של המגזר העסקי טרם הגיע למיצויו המלא. במחירים קבועים אנו עדיין עומדים ברמה של 28 אלף דולר תוצר לנפש לעומת ממוצע של 35 אלף דולר במדינות ה OECD. ניתן במדיניות נכונה להגדיל את התוצר ב 200 מיליארד ₪. אולם זה מצריך שתהיה מחויבות טוטאלית להגדלת השתתפות האוכלוסייה בכוח העבודה מרמה של 64.4% כיום לרמה של 76% בתום חמש שנים.
 
אם יפסקו כל המגמות שהתקבעו לאחרונה כנגד המגזר העסקי, כמו הפליליזציה של תחום הניהול העסקי, מבול של חוקי עבודה שבאף אחד מהם לא דובר על חובות העובד או על זכויות המעסיק, שחיקה של זכויות היסוד של המעסיקים כמו פגיעה בזכות הקניין, חופש החוזים והחופש לעצב את מבנה התעסוקה ולהתאימו לתנאי השוק המשתנים, המגזר העסקי יוכל לצמוח בקצב גדול יותר מאשר בשנות העבר.
 
הגיעה השעה לבנות תשתית מוצקה לצמיחת המגזר העסקי באמצעות העברת חוק יסוד זכויות המעסיק וגם להבין שהכרח הוא להגביל את סמכויותיו של ביה"ד הארצי לעבודה, המפיק החלטות קיצוניות נגד המגזר העסקי.  
 
בתוצאות הבחירות יש מספיק מפלגות שיכולות להזדהות עם הצורך לחזק את המגזר העסקי, גם בדרך של יצירת שיוויון והוגנות בנשיאה בנטל וגם בדרך של הגדלת השתתפות האוכלוסייה בכוח העבודה.
 
ההזדמנות היא עצומה. נקווה מאד שהיא לא תוחמץ.

מאמר דומה התפרסם בישראל היום.

למידע נוסף בתחום זה
המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.