ניצן ארליך | יו"ר אביב יעוץ עסקי וחטיבת היועצים העסקייים | מאמרי דעה | 09/05/2012

מצוקת האשראי של העסקים הקטנים והבינוניים

 כשבאים לבחון את נושא האשראי לעסקים קטנים ובינוניים מגלים מיד את העובדה הכואבת הבאה: סך כל מספר ההלוואות שניתנו בכל הקרנות בארץ, הן קרנות פרטיות, הן קרנות מטעם הסוכנות היהודית והן קרנות מטעם מדינה, נע סביב 3,500 הלוואות בלבד לשנה.

המשמעות היא כי אם קיימים בארץ יותר מ- 400 אלף עסקים, הרי שהיקף האשראי הניתן לעסקים הקטנים עומד על פחות מ- 1% ממספר העסקים! נתון זה מעציב עוד יותר כשבוחנים את היקף האשראי לעסקים קטנים ולמי הוא ניתן, ויתרה מכך מה מספר הפונים ומה מספר האישורים והמימושים בפועל.
 
קרן "קורת", שהינה קרן פרטית, מסייעת ליותר מ- 1000 עסקים בשנה, כמו כן, היא אחראית לביטחונות של כ- 1/3 מהאשראי הניתן לעסקים במשק.
 
לאחרונה הקימו הסוכנות לעסקים קטנים במשרד התמ"ת והחשב הכללי במשרד אוצר, קרן משותפת חדשה בערבות המדינה עם ארבעה בנקים במקום השניים שהיו עד עכשיו ובהיקף כספי גדול יותר, אולם גם מהקרן הזו אין לצפות לגדולות ונצורות. ומדוע? כיוון שכל מקבלי ההחלטות לא הפנימו עדיין את העובדה שלא משנה מהו סוג הקרן או סוג הערבות שהמדינה מעמידה, כולל מנגנון הבקרה לבדיקת העסקים. בסופו של תהליך מי שמחליט בפועל על אישור מתן האשראי לעסק הוא הפקיד בבנק ומכאן אני מחזיר את הנושא לרגולאטור.
 
לדעתי, יש לחייב את הבנקים להעמיד ערבויות לעסקים ע"פ המודל הפועל ברשות לעסקים קטנים בארה"ב. מודל זה מחייב כל סניף בנק לתת לעסקים בסביבתו הקרובה הלוואות, כאשר הכוונה לעסקים ברמת סיכון גבוהה ומתוך הנחה שיתכן והאשראי שניתן לא יוחזר.   
 
ברור לכולם שלא ניתן לחייב בנק לתת אשראי למי שסיים הגבלה או למי שחשבונותיו בעייתיים, אבל האשראי הינו קטר הצמיחה של המשק. לכולם ידוע ש- 73% מהאשראי במשק ניתן לאחוז אחד בלבד מהעסקים, ולכולם ברור שהעסקים הקטנים והבינוניים מהווים 96% מהעסקים במשק.
 
הגיעה העת לחדול מדיבורים ולעבור למעשים.
ללא אשראי לעסקים הקטנים והבינוניים - המשק לא יצמח!

למידע נוסף בתחום זה
המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.